Ιταλική Αναγέννηση και πλατωνισμός
Η Ιταλική Αναγέννηση διαρκεί δύο περίπου αιώνες (μέσα 14ου αιώνα μ.Χ-τέλη 16ου αιώνα μ.Χ.). Τότε το ενδιαφέρον για...
Η κοινωνία στην  κλασική Αθήνα
Στην κλασική Αθήνα οι κάτοικοι χωρίζονται σε τέσσερις τάξεις, όπως είπαμε και αλλού . Θυμίζω πως όσοι ανήκαν στις...
Γυμνάσια και πνευματική ζωή
Στα γυμνάσια οι νέοι συναντούνται και αθλούνται. Ήταν σαν τα σύγχρονα γυμναστήρια; Τα γυμνάσια ήταν υπαίθρια, δεν...
Αριστοτελισμός και Πλατωνισμός στο ύστερο Βυζάντιο
Οι Βυζαντινοί φιλόσοφοι και σχολιαστές αντιγράφουν, μελετούν, ερμηνεύουν τα έργα του Πλάτωνα και του...
Ουμανισμός και ερμηνείες του Πλάτωνα
Homo στα λατινικά σημαίνει άνθρωπος. Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, ουμανιστής ονομάζεται ο ανθρωπιστής, αυτός που ενδιαφέρεται πάνω από όλα για τον άνθρωπο. Με ποιον τρόπο δηλαδή; Οι...
Ο ρόλος του μύθου στο έργο του Πλάτωνα
Ο μύθος παίζει σημαντικό ρόλο στους πλατωνικούς διαλόγους. Εγώ αγαπώ τους μύθους του Αισώπου που μου διάβαζε η γιαγιά μου. Ο μύθος της χελώνας με τον λαγό είναι ο αγαπημένος μου. Η αργή χελώνα...
Πλάτων (427-347 π.Χ. )
Ο Πλάτων, πρώτος, προσπάθησε να περιγράψει τον άνθρωπο στο σύνολό του∙ ψυχή και σώμα. Ίδρυσε τη φιλοσοφία και καθόρισε το μέλλον της. Ένα-ένα, δόκτορα. Μην πυροβολείς! Βαρετά τα λόγια τα μεγάλα....
Σωκρατικός και πλατωνικός διάλογος
Η φιλοσοφία είναι «μάθημα» Ωχ… μυρίζει διαγώνισμα! Εξαρτάται πώς το ορίζεις, αγαπητέ. Πώς αλλιώς; Παπαγαλία και μετά ερωτήσεις, τεστ, και πάλι εξετάσεις, βαθμοί, και...
Ουμανισμός και ερμηνείες του Πλάτωνα Ο ρόλος του μύθου στο έργο του Πλάτωνα Πλάτων (427-347 π.Χ. ) Σωκρατικός και πλατωνικός διάλογος