Ιστορικά γεγονότα της περιόδου 428/7-348/7 (ή 431-338) π.Χ
Μέχρι εδώ παρουσιάσαμε κυρίως τους διαλόγους του Πλάτωνα. Τώρα ας δούμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι την εποχή του Πλάτωνα,...
Προσωκρατικοί
Ο Σωκράτης καθόρισε την εποχή του. Καθόρισε επιπλέον τη δυτική σκέψη. Δεν είναι τυχαίο πως μιλάμε για τη φιλοσοφία πριν...
Η παιδεία στην κλασική Αθήνα
Παιδεία για έναν ελεύθερο νέο στην κλασική εποχή σημαίνει τέσσερα πράγματα: ηθική διαπαιδαγώγηση, εκγύμναση του...
Πολιτικοί θεσμοί στην κλασική Αθήνα / Χαρακτηριστικά της δημοκρατίας
Στη δημοκρατία την εξουσία ασκεί ο δήμος, οι πολίτες δηλαδή, οι οποίοι συμμετέχουν στις δημόσιες συναθροίσεις και στα...
Μεταφράσεις του πλατωνικού έργου στα αραβικά από τον 9ο αιώνα
Οι Άραβες λόγιοι μεταφράζουν στη γλώσσα τους κείμενα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και τα μελετούν με πάθος. Πού κατοικούν οι Άραβες; Στα ανατολικά του Βυζαντίου, ώς εκεί που έφτασε ο Μέγας...
Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση
Οι βυζαντινοί σχολιαστές όχι μόνο αντιγράφουν, αλλά σχολιάζουν επιπλέον τα φιλοσοφικά κείμενα. Δημιουργούν έτσι μια πλούσια συλλογή από χειρόγραφους κώδικες. Κώδικες; Όπως οι κώδικες που...
Λύκειο (Περίπατος) χώρος και Λειτουργία
Στον χώρο όπου υπήρχε το γυμνάσιο του Λυκείου ίδρυσε ο Αριστοτέλης, το 335 π.Χ., τη δική του φιλοσοφική σχολή. Η Περιπατητική Σχολή, όπως ονομάστηκε, βρισκόταν σε μια ειδυλλιακή περιοχή της Αθήνας,...
Η Ποικίλη Στοά
Η Ποικίλη Στοά βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Αγοράς της Αθήνας. Κατασκευάστηκε περίπου στο δεύτερο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ., μεταξύ του 475 και του 450 π.Χ. Το πλάτος του κτιρίου φτάνει τα...
Μεταφράσεις του πλατωνικού έργου στα αραβικά από τον 9ο αιώνα Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση Λύκειο (Περίπατος) χώρος και Λειτουργία Η Ποικίλη Στοά