Η κοινωνία στην  κλασική Αθήνα
Στην κλασική Αθήνα οι κάτοικοι χωρίζονται σε τέσσερις τάξεις, όπως είπαμε και αλλού . Θυμίζω πως όσοι ανήκαν στις...
Προσωκρατικοί
Ο Σωκράτης καθόρισε την εποχή του. Καθόρισε επιπλέον τη δυτική σκέψη. Δεν είναι τυχαίο πως μιλάμε για τη φιλοσοφία πριν...
Ο μύθος του σπηλαίου
Στην Πολιτεία ο Σωκράτης αφηγείται τον μύθο του σπηλαίου. Φανταστείτε μια σπηλιά, όπου όσοι ζουν είναι φυλακισμένοι, με...
Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση
Οι βυζαντινοί σχολιαστές όχι μόνο αντιγράφουν, αλλά σχολιάζουν επιπλέον τα φιλοσοφικά κείμενα. Δημιουργούν έτσι μια...
Γυμνάσια και πνευματική ζωή
Στα γυμνάσια οι νέοι συναντούνται και αθλούνται. Ήταν σαν τα σύγχρονα γυμναστήρια; Τα γυμνάσια ήταν υπαίθρια, δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο κτίριο. Μια πηγή με νερό και μια σκιά δένδρων για...
Ο ρόλος του μύθου στο έργο του Πλάτωνα
Ο μύθος παίζει σημαντικό ρόλο στους πλατωνικούς διαλόγους. Εγώ αγαπώ τους μύθους του Αισώπου που μου διάβαζε η γιαγιά μου. Ο μύθος της χελώνας με τον λαγό είναι ο αγαπημένος μου. Η αργή χελώνα...
Ιταλική Αναγέννηση και πλατωνισμός
Η Ιταλική Αναγέννηση διαρκεί δύο περίπου αιώνες (μέσα 14ου αιώνα μ.Χ-τέλη 16ου αιώνα μ.Χ.). Τότε το ενδιαφέρον για την πλατωνική φιλοσοφία είναι μεγάλο, μεγαλύτερο από πριν. Οι λόγιοι της εποχής...
Πλάτων
Ο Πλάτων, πρώτος, επιχείρησε να ερμηνεύσει τον άνθρωπο στο σύνολό του∙ ψυχή και σώμα. Ίδρυσε τη φιλοσοφία και καθόρισε το μέλλον της. Ένα-ένα, δόκτορα. Μην πυροβολείς! Βαρετά τα λόγια τα μεγάλα....
Γυμνάσια και πνευματική ζωή Ο ρόλος του μύθου στο έργο του Πλάτωνα Ιταλική Αναγέννηση και πλατωνισμός Πλάτων