Τριάκοντα τύραννοι
Ο Πελοποννησιακός πόλεμος τελειώνει τον Απρίλιο του 404 π.Χ. με νίκη της Σπάρτης. Στην Αθήνα οι Τριάκοντα ή Τριάκοντα τύραννοι, όπως είναι σήμερα γνωστοί, ανεβαίνουν στην εξουσία και καταδικάζουν σε θάνατο δημοκρατικούς ηγέτες και άλλους. Ευτυχώς, τον Ιανουάριο του 403, ο δημοκρατικός ηγέτης...
Διαβάστε περισσότερα
Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση
Οι βυζαντινοί σχολιαστές όχι μόνο αντιγράφουν, αλλά σχολιάζουν επιπλέον τα φιλοσοφικά κείμενα. Δημιουργούν έτσι μια πλούσια συλλογή από χειρόγραφους κώδικες. Κώδικες; Όπως οι κώδικες που χρησιμοποιούν οι μυστικοί πράκτορες; Όχι, όχι, καλπάζει η φαντασία σου Οδυσσέα. Τα κείμενα, που...
Διαβάστε περισσότερα
Αριστοτελισμός και Πλατωνισμός στο ύστερο Βυζάντιο
Οι Βυζαντινοί φιλόσοφοι και σχολιαστές αντιγράφουν, μελετούν, ερμηνεύουν τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ποιον άραγε προτιμούν; Αρκετοί πλατωνιστές φιλόσοφοι πιστεύουν πως η φιλοσοφία του Πλάτωνα συνδέεται με εκείνη του Αριστοτέλη. Η μία, με άλλα λόγια, συμπληρώνει την άλλη. Δηλαδή...
Διαβάστε περισσότερα
Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα
Νωρίτερα αναφέραμε τον Στέφανο Αλεξανδρέα, τον σημαντικό φιλόσοφο και σχολιαστή, ο οποίος τον 7ο αιώνα μ.Χ. ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη και διδάσκει πλατωνική φιλοσοφία. Ωστόσο, μην ξεχνάτε ότι το όνομα του Πλάτωνα έχει συνδεθεί με τους αντιπάλους της χριστιανικής θρησκείας. Σκούρα τα...
Διαβάστε περισσότερα
Η δίκη του Σωκράτη
Θα ξέρετε ίσως πως ο Σωκράτης οδηγήθηκε κατηγορούμενος στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Αυτό έγινε το 399 π.Χ. Για τι τον κατηγόρησαν; Τον κατηγόρησαν πως περιφρονούσε τους θεούς και παραπλανούσε τους νέους. Μπερδεύτηκα. Τι έκανε; Ποιο αδίκημα διέπραξε; Ο Σωκράτης καταδικάστηκε για...
Διαβάστε περισσότερα
Η κοινωνία στην  κλασική Αθήνα
Στην κλασική Αθήνα οι κάτοικοι χωρίζονται σε τέσσερις τάξεις, όπως είπαμε και αλλού . Θυμίζω πως όσοι ανήκαν στις ανώτερες τάξεις (πεντακοσιομέδημνοι και ιππείς) αναλάμβαναν τα υψηλότερα αξιώματα. Οι ζευγίται, οι εύποροι αγρότες που δεν είχαν αριστοκρατική καταγωγή, στρατεύονταν ως οπλίται. Οι...
Διαβάστε περισσότερα

από 2
Πήγαινε στη σελίδα