Βιβλιογραφία
Bubner, R, Das älteste Systemprogramm. Studien zur Frühgeschichte des deutschen Idealismus. Hegel-Tage Villigst 1969. Bonn, 1973.
Bubner, R. "Dialog und Dialektik oder Platon und Hegel." Bubner, R. ed. Antike Themen und ihre moderne Verwandlung.. .
Bubner, R. "“Platon - der Vater aller Schwärmerei. Zu Kants Aufsatz ‘Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie." Bubner, R. ed. Antike Themen und ihre moderne Verwandlung. Frankfurt am Main, 1992.
Burkert, W. Gymnasium. 1965.
Burkert, W. Lore and Science in Ancient Pythagorianism. Kαίμπριτζ Mασσ., 1972.
Burkert, W. Lore and Science in ancient Pythagoreanism. Καίμπριτζ Μασσ., 1972.
Burnyeat, M.F, The Theaetetus of Plato, with a translation by Jane levvet. Indianapolis: Hackett, 1990.
Burnyeat, M.F. "The Impiety of Socrates." Ancient Philosophy 17 (1998)
Burnyeat, M.FSalles, R. ed. . Metaphysics, Soul, and Ethics in Ancient Thought. Themes from the Work of Richard Sorabji. Oxford, 2005.
Bury, R.G, Plato with an English Translation vols. X-XI, Laws. Cambridge (Mass.) London, 1926.
Buschor, E, Το ελληνιστικό πορτραίτο. Αθήνα, 1995.
Bussanich, J. The One and its Relation to Intellect in Plotinus. Leiden, 1988.
Buxton, R ed. From Myth to Reason? Studies in the Development of Greek Thought. Oxford University Press, 1999.
Bächli-Hinz, A. Monotheismus und neuplatonische Philosophie: Eine Untersuchung zum pseudo-aristotelischen Liber de causis und dessen Rezeption durch Albert den Großen. St. Augustin, 2002.
Camelli, G, Mανουήλ Χρυσολωράς. Αθήνα, 2006.
Campbell, L. The Sophistes and Politicus of Plato, a rivised text and english notes. Οξφόρδη, 1867.
Candal, E. ed. Oratio dogmatica de unione. Roma, 1958.
Carabine, D, John Scottus Eriugena. Oxfrod, 2000.
Casemar, A. ed. The Cambridge Companion to Philo. Cambridge, 2009.
Centrone, BBrancacci, A. ed. , La filosofia in età imperiale, τόμ. I. Le scuole e le tradizioni filosofiche. Napoli, 2000.
Centrone, BGoulet, R. ed. . Dictionnaire des Philosophes Antiques. Παρίσι, 1994.
Cereteli, G. ed. Opuscula selecta, 1: De arte dialectica, 2: De syllogismis, De arte rhetorica. Τιφλίδα, 1924, 1926.
Chadwick, H, Early Christian Thought and the Classical Tradition. Oxford, 1984.
Chance, T.A, Plato’s Euthydemus: Analysis of What Is and Is Not Philosophy. Berkeley, 1992.
Charalambopoulos, N. Platonic Drama and Its Ancient Reception. Cambridge, 2012.
Cherniss, H. Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy. Bαλτιμόρη, 1944.

από 45
Πήγαινε στη σελίδα
Το νεοπλατωνικό πρόγραμμα σπουδών

Το νεοπλατωνικό πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούσαν οι νεοπλατωνικές...

Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση

Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση

Η χειρόγραφη παράδοση των έργων του Πλάτωνα (ή έργων που...

Μαρσίλιο Φιτσίνο (Marsilio Ficino)

Μαρσίλιο Φιτσίνο (Marsilio Ficino)

Ιταλός φιλόσοφος (1433-1499), ο σημαντικότερος εκπρόσωπος...

Η κοινωνία στην κλασική Αθήνα

Η κοινωνία στην κλασική Αθήνα

Στην κλασική Αθήνα κατοικούσαν εκατοντάδες χιλιάδες...