Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων
Βυζαντινός φιλόσοφος (περ. 1360-1454), ίσως ο σημαντικότερος της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Σύμβουλος ηγεμόνων και...
Ο μύθος της Ατλαντίδας
Ο πιο διάσημος πλατωνικός μύθος. Περιλαμβάνεται στον Τίμαιο και στον Κριτία, και εξιστορεί την ύπαρξη της μυθικής...
Πυθαγόρειοι και Πλάτων
Η πυθαγόρεια κοσμοθεωρία ξεκίνησε ως θρησκευτική πρακτική και βαθμιαία εξελίχθηκε σε μια μορφή μαθηματικής φιλοσοφίας....
Πορτραίτα του Σωκράτη
Η εικόνα του Σωκράτη όπως σώζεται από τα αντίγραφα γλυπτών πορτραίτων της Ύστερης Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου...
Γερμανικός ιδεαλισμός, εγελιανή διαλεκτική και Πλάτων
Ο γερμανικός ιδεαλισμός ανακαλύπτει εκ νέου την πλατωνική φιλοσοφία και την αναγορεύει σε διαρκή πηγή φιλοσοφικής έμπνευσης, αναγνωρίζοντάς την ως κοιτίδα της δυτικής...
Παναίτιος & Ποσειδώνιος
Στωικοί φιλόσοφοι που μελετούν και ενσωματώνουν στη φιλοσοφία τους στοιχεία από την πλατωνική και αριστοτελική...
Προσωκρατικοί φιλόσοφοι
Η φιλοσοφία εμφανίζεται στον ευρύτερο ελληνικό χώρο κατά τον 6ο αι. π.Χ. και οι πρώτοι φιλόσοφοι αποκλήθηκαν Προσωκρατικοί. Τα αποσπάσματά τους περιέχουν τις πρώτες θεωρίες που επιχειρούν να...
Χαρμίδης
Παραδοσιακά, ο Χαρμίδης θεωρείται ότι ανήκει στους λεγόμενους Σωκρατικούς διαλόγους του Πλάτωνα. Το βασικό θέμα του είναι η σημασία της σωφροσύνης, μιας πρωτεύουσας αρετής που θεωρείτο ευρέως ότι...
Γερμανικός ιδεαλισμός, εγελιανή διαλεκτική και Πλάτων Παναίτιος & Ποσειδώνιος Προσωκρατικοί φιλόσοφοι Χαρμίδης