Κρατύλος
Σωκρατικός διάλογος του Πλάτωνα με θέμα τη φύση της γλώσσας και την ορθότητα των ονομάτων. Θεωρείται γενικά ότι ανήκει...
Αρχέτυπες Λατινικές Μεταφράσεις Έργων του Πλάτωνα
Πρόκειται για τις αυτοτελείς εκδόσεις, σε λατινική μετάφραση, των Διαλόγων του Πλάτωνα (αυθεντικών και νόθων) και των...
Η πολιτική ζωή στην κλασική Αθήνα
Στην κλασική Αθήνα όλοι σχεδόν οι τομείς της δημόσια και ιδιωτικής ζωής σχετίζονταν με την πολιτική. Οι δημοκρατικοί...
Liber de Causis (Το βιβλίο των αιτιών)
Ανώνυμο έργο, γραμμένο στα αραβικά με τίτλο Βιβλίο για το καθαρό Αγαθό (9ος αι.) και μεταφρασμένο στα λατινικά ως...
Τα ταξίδια του Πλάτωνα στη Σικελία. Δίων και Διονύσιος των Συρακουσσών
Ο Πλάτων ταξίδεψε τρεις φορές στη Σικελία μετά από πρόσκληση των τυράννων των Συρακουσών. Εκεί επιχείρησε να πραγματοποιήσει το πολιτικό του όραμα μέσα από τη σύζευξη της πολιτικής με τη φιλοσοφία,...
Προσωκρατικοί φιλόσοφοι
Η φιλοσοφία εμφανίζεται στον ευρύτερο ελληνικό χώρο κατά τον 6ο αι. π.Χ. και οι πρώτοι φιλόσοφοι αποκλήθηκαν Προσωκρατικοί. Τα αποσπάσματά τους περιέχουν τις πρώτες θεωρίες που επιχειρούν να...
Γερμανικός ιδεαλισμός, εγελιανή διαλεκτική και Πλάτων
Ο γερμανικός ιδεαλισμός ανακαλύπτει εκ νέου την πλατωνική φιλοσοφία και την αναγορεύει σε διαρκή πηγή φιλοσοφικής έμπνευσης, αναγνωρίζοντάς την ως κοιτίδα της δυτικής...
Η νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας
Νεοπλατωνική σχολή φιλοσοφίας που ήταν ενεργή περίπου από τα μέσα του 5ου αι. έως και τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ. και στην οποία διδάσκονταν κυρίως τα έργα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα τόσο σε...
Τα ταξίδια του Πλάτωνα στη Σικελία. Δίων και Διονύσιος των Συρακουσσών Προσωκρατικοί φιλόσοφοι Γερμανικός ιδεαλισμός, εγελιανή διαλεκτική και Πλάτων Η νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας