Πλατωνισμός στον 20ό αιώνα: μεταφυσική
Η επίδραση του Πλάτωνα στη μεταφυσική του 20ου αιώνα φαίνεται κυρίως στις συζητήσεις για τα καθόλου (universals)....
Λάχης
Πλατωνικός απορητικός διάλογος, πιθανότατα πρώιμος, με θέμα τον ορισμό της...
Τα έργα του Πλάτωνα – εξελικτικές θεωρίες
Έχει διασωθεί το σύνολο των έργων του Πλάτωνα σε άριστη κατάσταση – 30 περίπου διαλόγοι θεωρούνται γνήσιοι. Στην...
Η δικαιοσύνη στον Πλάτωνα
Η δικαιοσύνη είναι κεντρική έννοια στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της...
Σωκρατικές σχολές
Η προσωπικότητα του Σωκράτη άσκησε ισχυρή επίδραση όχι μόνο στον Πλάτων ααλλά και στους λεγόμενους ελάσσονες σωκρατικούς φιλοσόφους. Ο Αντισθένης ο Αθηναίος, ο Αρίστιππος από την Κυρήνη, ο Ευκλείδης...
Φίλων Αλεξανδρεύς :  «Αθήνα  και Ιερουσαλήμ»
Αλεξανδρινός λόγιος και φιλόσοφος εβραϊκής καταγωγής με εξελληνισμένη παιδεία που δημιούργησε μια ιδιότυπη σύνθεση της ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης με την ιουδαϊκή θρησκεία όπως αυτή αποτυπώνεται...
Τα ταξίδια του Πλάτωνα στη Σικελία. Δίων και Διονύσιος των Συρακουσσών
Ο Πλάτων ταξίδεψε τρεις φορές στη Σικελία μετά από πρόσκληση των τυράννων των Συρακουσών. Εκεί επιχείρησε να πραγματοποιήσει το πολιτικό του όραμα μέσα από τη σύζευξη της πολιτικής με τη φιλοσοφία,...
Παρμενίδης, Ηράκλειτος και Πλάτων
Παρμενίδης και Ηράκλειτος, οι δύο σημαντικότεροι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, επηρεάζουν βαθιά τον Πλάτωνα, ο οποίος εμφανίζει τις θεωρήσεις τους ως δύο άκρα, τα οποία η δική του φιλοσοφία φιλοδοξεί να...
Σωκρατικές σχολές Φίλων Αλεξανδρεύς :  «Αθήνα  και Ιερουσαλήμ» Τα ταξίδια του Πλάτωνα στη Σικελία. Δίων και Διονύσιος των Συρακουσσών Παρμενίδης, Ηράκλειτος και Πλάτων