Βιβλιογραφία
"Iamblichus of Chalcis and His School." Gerson, L.P. ed. The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity. Cambridge, 2010.
Abrabanel, JCaramella, S. ed. . Dialoghi d'amore. Bari, 1929.
Ackermann, C. The Christian Element in Plato and the Platonic Philosophy. Edinburgh, 1861.
Adam, J., Adam, A. M. eds. Commentary on Plato, Protagoras. Cambridge, 1893.
Adamson, P. Al-Kindi. Oxford, 2007.
Adamson, PTaylor, R.C. , Adamson, P. eds. . The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge, 2005.
Ademollo, F. "The Platonic origins of Stoic theology." Oxford Studies in Ancient Philosophy 43 (2012)
Ademollo, F. The Cratylus of Plato. A Commentary. Cambridge, 2011.
Afonasin, E., Afonasina, A. ΣΧΟΛΗ. 2014.
Albrecht, M. Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: από τον Ανδρόνικο ως τον Βοήθιο 2. Ηράκλειο, 2002.
Alder, A. ed. Suda RE IVA.7. Stuttgard, 1931.
Alesse, F. Panezio di Rodi: Testimonianze. Naples, 1997.
Algra, K., Barnes, J., Mansfeld, J., Schofield, M. eds. The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. Cambridge, 1999.
Allen, JZalta, E.N ed. . The Stanford Encyclopedia of Philosophy URL = .. 2012.
Allen, JZalta, E.N ed. . The Stanford Encyclopedia of Philosophy URL http://plato.stanford.edu/entries/antiochus-ascalon/. 2011.
Allen, M.J.B., Rees, V. eds. Marsilio Ficino: His Theology, his Philosophy, his Legacy. Leiden, 2002.
Allen, R.E. Plato's Parmenides. New Haven & London, 1997.
Allen, R.E. Plato: Ion – Hippias Minor – Laches – Protagoras. London, 1996.
Allen, R.E. Plato’s Euthyphro and the Earlier Theory of Forms. London, 1970.
Alline, H, Histoire du texte de Platon. Paris, 1915.
Altman, W.H.F. Polis. 2012.
Ambuel, D. Image and paradigm in Plato's Sophist. Λας Βέγκας, 2007.
Aminrazavi, M. Suhrawardi and the School of Illumination. London, 1997.
Anderson, J. "Inscriptions from the Kynosarges." BSA 3 (1896-1897)
Andrewes, A. Αρχαία ελληνική κοινωνία. Αθήνα, 1983.
Angelou, A.D. ed. Νικόλαος Μεθώνης, Ἀνάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικοῦ φιλοσόφου. Αθήνα, 1984.

από 45
Πήγαινε στη σελίδα
Νεοπλατωνισμός

Νεοπλατωνισμός

νεολογισμός του 19ου αιώνα ο οποίος αναφέρεται α) στην...

Καππαδόκες και Πλατωνισμός

Καππαδόκες και Πλατωνισμός

Η σκέψη των Καππαδοκών χριστιανών στοχαστών του 4ου αι....

Η Σχολή της Τυβίγγης

Η Σχολή της Τυβίγγης

Ερμηνευτική κατεύθυνση που ανέδειξε τη σημασία των αγράφων...

Γοργίας

Γοργίας

Μετά την Πολιτεία και τους Νόμους, ο Γοργίας είναι ο...