Βιβλιογραφία
Angelou, A.D. ed. Νικόλαος Μεθώνης, Ἀνάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικοῦ φιλοσόφου. Αθήνα, 1984.
Annas, J, Εισαγωγή στη Πολιτεία του Πλάτωνα. Αθήνα, 2006.
Annas, J. "Plato." Phronesis 27 (1982)
Annas, J. An Introduction to Plato’s Republic. Oξφόρδη, 1981.
Annas, J. Platonic Ethics. Old and New. Ithaka and London, 1998.
Annas, JLeiter, B. ed. . The future for Philosophy. Oxford, 2004.
Apostolopoulos, C. Phaedo Christianus: Studien zur Verbindung und Abwägung des Verhältnisses zwischen dem platonischen "Phaidon" und dem Dialog Gregors von Nyssa "Über die Seele und die Auferstehung". Frankfurt, 1986.
Armstrong, D. Universals: An Opinionated Introduction. Boulder, Colorado, 1989.
Armstrong, A.H. St. Augustine and Christian Platonism. Villanova, 1966.
Arnzen, RUlacco, A., Celia, F. eds. . Il Timeo: Esegesi greche, arabe, latine. Pisa, 2012.
Athanassiadi, P, Damascius: The Philosophical History. Αθήνα, 1999.
Athanassiadi, P. La lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif de Numénius à Damascius. Paris, 2006.
Athanassiadi, PFrede, M. ed. . Pagan monotheism in late Antiquity. Oxford, 1999.
Athanassiadi, PIerodiakonou, K. ed. . Byzantine Philosophy and its Ancient Sources. Oxford, 2002.
Athanassiadi, PJenkins, D., Barber, Ch. eds. , Reading Michael Psellos . Leiden 2006.
Attridge, H.W. ANRW II. Berlin, 1978.
Aubenque, P. Le problème de l’ être chez Aristote. Παρίσι, 1962.
Aujoulat, N, Le néoplatonisme alexandrin: Hiéroclès d’Alexandrie. Leiden, 1986.
Azoulay, V. Pericles of Athens. Princeton, 2014.
Aφροδισιεύς, AHayduck, M. ed. . Yπόμνημα ειςτο μειζον A των μετa τa φυσικά Aριστοτέλους. Bερολίνο, 1891.
BMC I-XII = Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Museum. London, 1908-1985.
Baily, CBaily, C. ed. , Epicurus. Hildesheim, 1970.
Baksa, I. The First Book of Olympiodorus’ Commentary on Aristotle’s Meteorology. Berlin, 2013.
Balmer, H. Die Archetypentheorie von C. G. Jung. Eine kritik. Berlin, 1972.
Baltes, M., Dörrie, Η. Der Platonismus in der Antike. Band 3: Der Platonismus im 2. und 3. Jahrhyndert nach Christus. Stuttgart, 1993.
Barbanti, M. P. Origene di Alessandria. Tra Platonismo e sacra scrittura. Catania, 2003.

από 45
Πήγαινε στη σελίδα
Μαϊμονίδης

Μαϊμονίδης

Ο Μαϊμονίδης (1138-1204) πραγματοποιεί μια μεγάλη σύνθεση...

Al-Kindī

Al-Kindī

Ιρακινός φιλόσοφος, μαθηματικός, φυσικός και μουσικός (περ....

Σπεύσιππος

Σπεύσιππος

Ο διάδοχος του Πλάτωνα στην ηγεσία της Ακαδημίας. Ένας από...

 Πλάτων και  ρητορική

Πλάτων και ρητορική

Η αντιπαράθεση της φιλοσοφίας με τη ρητορική συνιστά σε...