Ο ρόλος του μύθου στο έργο του Πλάτωνα
Το πλατωνικό έργο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό μυθικών διηγήσεων, παρά τη δηλωμένη απόρριψη της μυθολογικής ποίησης από τον Πλάτωνα. Η σχέση του μύθου με το διαλεκτικό επιχείρημα στους πλατωνικούς διαλόγους είναι αμφιλεγόμενη, και συνεπώς και ο ρόλος που οι μύθοι επιτελούν στην πλατωνική...
Διαβάστε περισσότερα
Ουμανισμός και ερμηνείες του Πλάτωνα
Με τον όρο «ουμανισμός» (=ανθρωπισμός) αναφερόμαστε στην πνευματική κίνηση που εκδηλώθηκε την περίοδο της Αναγέννησης (14ος-17ος αιώνας) στη δυτική Ευρώπη. Οι ουμανιστές στράφηκαν στα κλασικά γράμματα και ιδίως στην πλατωνική φιλοσοφία στην οποία έδωσαν πολλές διαφορετικές...
Διαβάστε περισσότερα
Πλάτων  και Στωικισμός
Η επίδραση των πλατωνικών διαλόγων στους τρεις κλάδους της στωικής φιλοσοφίας κατά την πρώιμη περίοδο του Στωικισμού.
Διαβάστε περισσότερα
Πλάτων και γλώσσα
Ο Πλάτων προβληματίστηκε για το ζήτημα της γλώσσας και τη σχέση της με την πραγματικότητα. Τα κείμενά του είναι γραμμένα σε γλώσσα κατανοητή και με έναν ιδιαίτερο τρόπο καταφέρνει να εισάγει νέες...
Διαβάστε περισσότερα
Πλάτων και μαθηματικά
Η βαθμιαία εξοικείωση του Πλάτωνα με τα μαθηματικά επηρεάζει σημαντικά τη φιλοσοφία του. Οι σημαντικές μαθηματικές ανακαλύψεις ενσωματώνονται σταδιακά στο φιλοσοφικό του...
Διαβάστε περισσότερα
Πλάτων και ποίηση
Παρότι ο Πλάτων κάνει κριτική στους ποιητές, οι διάλογοί του έχουν γραφτεί με ποιητικό τρόπο.
Διαβάστε περισσότερα
Πλάτων και ρητορική
Η αντιπαράθεση φιλοσοφίας και ρητορικής κορυφώθηκε τον 4ο αι. π.Χ. με πρωταγωνιστές τον Πλάτωνα και τον Ισοκράτη. Πρόκειται για μια διαμάχη που αφορά ποιο παιδαγωγικό πρότυπο θα επικρατήσει. Πιθανόν ο όρος «ρήτορας» να είναι επινόηση του...
Διαβάστε περισσότερα
Πλατωνικές επιδράσεις στην ιουδαϊκή φιλοσοφία και θεολογία (μεσαίωνας, αναγέννηση, νεότερα χρόνια)
Η ιουδαϊκή φιλοσοφία επηρεάστηκε σημαντικά από την ελληνική φιλοσοφία. Η ελληνική φιλοσοφία παρελήφθη στον ιουδαϊκό κόσμο κυρίως μέσω των Αράβων. Σημαντική επίδραση σε διάφορες φάσεις της ιουδαϊκής φιλοσοφίας άσκησε η πλατωνική...
Διαβάστε περισσότερα

από 5
Πήγαινε στη σελίδα