Πλατωνική διαλεκτική
Η «διαλεκτική» είναι επινόηση του Πλάτωνα για να περιγράψει την ορθή μέθοδο στη φιλοσοφία. Παρότι ο όρος έχει πολλές σημασίες, η διαλεκτική πάντα δηλώνει τη φιλοσοφία ως διάλογο μεταξύ κάποιου γνώστη και κάποιου...
Διαβάστε περισσότερα
Πλατωνική Ηθική
Η ηθική αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα που απασχολεί τον Πλάτωνα στους διαλόγους του.
Διαβάστε περισσότερα
Πλατωνική κοσμολογία
Στον Τίμαιο ο Πλάτων εξιστορεί τη γέννηση του σύμπαντος από έναν θεϊκό Δημιουργό και αναλύει τον τελικό σκοπό του σύμπαντος.
Διαβάστε περισσότερα
Πλατωνικός Έρωτας
Ο έρωτας για τον Πλάτωνα αποτελεί προσωποποίηση του αληθινού φιλοσόφου. Επίσης ο έρωτας είναι ο δρόμος εκείνος που οδηγεί στην γνώση των Ιδεών
Διαβάστε περισσότερα
Πλατωνισμός και πρώιμη χριστιανική θεολογία: η διαμόρφωση του χριστιανικού δόγματος
Το χριστιανικό δόγμα διαμορφώθηκε τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν με σκοπό να εξηγήσει τη διδασκαλία της Βίβλου. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν πολλοί παράγοντες (θρησκευτικοί, λατρευτικοί, κοινωνικοί, κ.ά.), αλλά κυρίως η φιλοσοφία και ο πλατωνισμός σε όλες τις χρονικές...
Διαβάστε περισσότερα
Πολιτικές θεωρίες του 20ου αιώνα και Πλάτων
Τον 20ο αιώνα η πλατωνική φιλοσοφία δέχτηκε πολλές ερμηνείες και χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα σε πολιτικά, πνευματικά και ιδεολογικά ρεύματα της Ευρώπης. Προς τα τέλη του αιώνα θα επικρατήσει η αναλυτική ερμηνεία του...
Διαβάστε περισσότερα
Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα
Ο Πλάτων στους διαλόγους του επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική και ασκεί κριτική στους θεσμούς της Αθηναϊκής δημοκρατίας.
Διαβάστε περισσότερα
Σοφιστική Κίνηση
Οι Σοφιστές κυριαρχούν στην πνευματική ζωή της Αθήνας τον 5ο αιώνα π.Χ. και προκαλούν αναταραχή στην εκπαίδευση με τις πρωτότυπες και προκλητικές απόψεις τους που διδάσκουν ιδιωτικά με...
Διαβάστε περισσότερα
Συναγωγή και διαίρεση των Ιδεών
Η μέθοδος της συναγωγής και της διαίρεσης είναι το τελευταίο στάδιο της πλατωνικής διαλεκτικής. Ο Πλάτων με τη μέθοδο αυτή προσπαθεί να προσδιορίσει την αμοιβαία σχέση και τη δυνατότητα συσχετισμού των...
Διαβάστε περισσότερα

από 5
Πήγαινε στη σελίδα