Ιωάννης Πίκο ντελά Μιράντολα (Giovanni Pico della Mirandola)
Ιταλός φιλόσοφος (1463-1494), ο δεύτερος γνωστότερος φιλόσοφος της ιταλικής Αναγέννησης μετά τον Μαρσίλιο Φιτσίνο....
Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα
Στη βυζαντινή περίοδο (7ος-15ος αι.) τα πλατωνικά και νεοπλατωνικά κείμενα διαβάζονται αρκετά, επηρεάζουν σε πολλά...
Η γνώση στον Πλάτωνα
Ο Πλάτων προσεγγίζει το πρόβλημα της γνώσης σε πολλούς διαλόγους, πουθενά όμως δεν αναπτύσει μια πλήρη θεωρία της...
Συριανός
Ο δεύτερος μετά τον Πλούταρχο τον Αθηναίο επικεφαλής της νεοπλατωνικής σχολής των Αθηνών και δάσκαλος του...
Πλωτίνος
Φιλόσοφος της ύστερης αρχαιότητας, ιδρυτής του ρεύματος που ονομάστηκε νεοπλατωνισμός.
Πλούταρχος (Βοιωτός)
πλατωνικός φιλόσοφος και συγγραφέας ιστορικών έργων, που έζησε μεταξύ 45/47 και 120 μ.Χ. στην περιοχή της Χαιρώνειας και των...
Πλάτων και Στωικισμός
Η επίδραση των πλατωνικών διαλόγων στους τρεις κλάδους της στωικής φιλοσοφίας κατά την πρώιμη περίοδο του Στωικισμού. [Σχετικά με την επίδραση του Πλάτωνα στον Μέσο Στωικισμό, βλ. «Παναίτιος...
Χριστιανοί νεοπλατωνικοί υπομνηματιστές
Από τα μέσα του 6ου έως τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ. έχει σωθεί σειρά υπομνηματιστικών κειμένων σε λογικά έργα του Αριστοτέλη και του Πορφυρίου, τα οποία εντάσσονται στην αλεξανδρινή νεοπλατωνική σχολή...
Πλωτίνος Πλούταρχος (Βοιωτός) Πλάτων και Στωικισμός Χριστιανοί νεοπλατωνικοί υπομνηματιστές