Η πρόσληψη του Πλάτωνα στη Ρώμη: Κικέρων
λατίνος συγγραφέας της ύστερης δημοκρατικής περιόδου, έντονα επηρεασμένος από τον Πλάτωνα και την ακαδημεική...
Η αντιπαράθεση χριστιανών  πλατωνικών κατά τον 2ο -4ο αι.
Η αντιπαράθεση χριστιανών πλατωνικών αποτελεί έναν περίπλοκο ιστορικό, φιλοσοφικό και θεολογικό διάλογο, συνήθως...
Ισοκράτης και Πλάτων
Βασικός εκπρόσωπος της παράδοσης που αργότερα ονομάστηκε ρητορική, ο Ισοκράτης πρωτοστάτησε στις εκπαιδευτικές διαμάχες...
Ιππίας Ελάσσων
Πρώιμος σωκρατικός διάλογος του Πλάτωνα με θέμα τον ψευδή και τον καλό (αγαθό)...
Χριστιανοί νεοπλατωνικοί υπομνηματιστές
Από τα μέσα του 6ου έως τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ. έχει σωθεί σειρά υπομνηματιστικών κειμένων σε λογικά έργα του Αριστοτέλη και του Πορφυρίου, τα οποία εντάσσονται στην αλεξανδρινή νεοπλατωνική σχολή...
Έλληνες λόγιοι στην Ιταλία
Στα τέλη του 14ου αιώνα μια σειρά λογίων, προερχόμενων από την επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άρχισε να εγκαθίσταται στην Ιταλία. Μετέφεραν χειρόγραφα, προσέφεραν σημαντικό έργο ως...
Ίδρυση Πλατωνικής Ακαδημίας στη Φλωρεντία από τους Μεδίκους
Συχνά γίνεται λόγος για την Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας, την οποία ίδρυσαν οι Μέδικοι στο β’ μισό του 15ου αιώνα και τη διεύθυνση της οποίας ανέθεσαν στον Μαρσίλιο Φιτσίνο (1433-1499). Η...
Πρώτες έντυπες εκδόσεις του πλατωνικού έργου
Η editio princeps του συνόλου του πλατωνικού έργου κυκλοφόρησε με την επιμέλεια του Μάρκου Μουσούρου, από το τυπογραφείο του Άλδου Μανούτιου στη Βενετία, το 1513. Ως τα τέλη του 16ου αιώνα τυπώθηκαν...
Χριστιανοί νεοπλατωνικοί υπομνηματιστές Έλληνες λόγιοι στην Ιταλία Ίδρυση Πλατωνικής Ακαδημίας στη Φλωρεντία από τους Μεδίκους Πρώτες έντυπες εκδόσεις του πλατωνικού έργου