Η οργάνωση της πλατωνικής Ακαδημίας: εκδοτικές διαδικασίες
Πώς εκδιδόταν ένα κείμενο την εποχή του Πλάτωνα, ποιοι ήταν οι αναγνώστες και τι έκανε ο ίδιος ο Πλάτων με τα κείμενά...
Πορτραίτα του Πλάτωνα
Η εικόνα που έχουμε για την μορφή του Πλάτωνα διαμορφώνεται από ένα πλήθος ρωμαϊκών αντιγράφων που φαίνεται ότι όλα...
Κράτης
Αθηναίος φιλόσοφος που φοίτησε στην πλατωνική Ακαδημία με δάσκαλο τον Πολέμωνα. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του,...
Ο μύθος της Ατλαντίδας
Ο πιο διάσημος πλατωνικός μύθος. Παρουσιάζεται στους διαλόγους Τίμαιος και Κριτίας. Αφηγείται την ύπαρξη ενός μυθικού...
Πλατωνικές επιδράσεις στην ιουδαϊκή φιλοσοφία και θεολογία (μεσαίωνας, αναγέννηση, νεότερα χρόνια)
Η ιουδαϊκή φιλοσοφία επηρεάστηκε σημαντικά από την ελληνική φιλοσοφία. Η ελληνική φιλοσοφία παρελήφθη στον ιουδαϊκό κόσμο κυρίως μέσω των Αράβων. Σημαντική επίδραση σε διάφορες φάσεις της ιουδαϊκής...
Σιμπλίκιος
Νεοπλατωνικός φιλόσοφος του α΄ μισού του 6ου αιώνα μ.Χ. Έγραψε Υπομνήματα στα έργα του Αριστοτέλη με σκοπό να δείξει τα κοινά σημεία της πλατωνικής με την αριστοτελική φιλοσοφία και την αρμονία του...
Χριστιανισμός και μεσοπλατωνισμός
Η γένεση της χριστιανικής φιλοσοφίας επηρεάζεται από τον Μεσοπλατωνισμό και εκπροσωπείται από σημαντικούς στοχαστές, όπως ο Ιουστίνος και ο Κλήμης...
Αβικέννας
Πέρσης ιατρός και φιλόσοφος, ο πιο γνωστός φιλόσοφος-επιστήμονας του Μεσαίωνα στο Ισλάμ (11ος αιώνας). Στο φιλοσοφικό του σύστημα συνδυάζει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία με τη μουσουλμανική θρησκεία,...
Πλατωνικές επιδράσεις στην ιουδαϊκή φιλοσοφία και θεολογία (μεσαίωνας, αναγέννηση, νεότερα χρόνια) Σιμπλίκιος Χριστιανισμός και μεσοπλατωνισμός Αβικέννας