Λάχης
Πλατωνικός διάλογος με θέμα τον ορισμό της ανδρείας
Σιμπλίκιος
Νεοπλατωνικός φιλόσοφος του α΄ μισού του 6ου αιώνα μ.Χ. Έγραψε Υπομνήματα στα έργα του Αριστοτέλη με σκοπό να δείξει τα...
Ακαδημεικός Σκεπτικισμός
Δελτίο λήμματος: φιλοσοφικό ρεύμα που κυριάρχησε στην Ακαδημία από τον 3ο αι. π.Χ. έως τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. Τα...
Θωμάς Ακινάτης
Ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους του Μεσαίωνα (13ος αιώνας), μοναχός και θεολόγος της Ρωμαιοκαθολικής...
Πορτραίτα του Σωκράτη
Η εικόνα του Σωκράτη όπως σώζεται από τα αντίγραφα γλυπτών πορτραίτων της Ύστερης Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου εμφανίζει κάποια συγκεκριμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά καθ’ υπερβολήν,...
Επινομίς
Διάλογος, συνέχεια των Νόμων, με θέμα την παιδεία των ανώτατων αρχόντων, γνωστός και ως Φιλόσοφος ή Νυκτερινό...
Aρχαία εγχειρίδια εισαγωγής στη μελέτη των πλατωνικών διαλόγων
Έργα εισαγωγικά για τους πλατωνικούς διαλόγους που γράφτηκαν την περίοδο του μέσου πλατωνισμού (1ος-2ος αιώνας μ.Χ.) και του νεοπλατωνισμού (3ος - 6ος αιώνας...
Ο μύθος του Ηρός
O πλατωνικός μύθος του Hρός εξιστορεί τη μεταθανάτια εμπειρία του ομώνυμου προσώπου. Το δίδαγμα του πλατωνικού μύθου είναι ότι μετά θάνατον οι δίκαιοι επιβραβεύονται και οι άδικοι τιμωρούνται...
Πορτραίτα του Σωκράτη Επινομίς Aρχαία εγχειρίδια εισαγωγής στη μελέτη των πλατωνικών διαλόγων Ο μύθος του Ηρός