Κατηγορία: Πλατωνικά έργα

Νόθοι Διάλογοι του Πλάτωνα

Ως νόθοι διάλογοι του Πλάτωνα χαρακτηρίστηκαν από την αρχαιότητα όσα κείμενα δεν γράφτηκαν από το ίδιο τον Πλάτωνα. Ωστόσο, αγνοούμε ως σήμερα με ποια ακριβώς κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή, από ποιούς και πότε. Από τον 19ο αιώνα όμως και μετά, η αξιολόγηση αυτή έγινε, κυρίως, με γλωσσικά και φιλολογικά κριτήρια. Υπάρχει ωστόσο και άλλη εκδοχή, που έχει ως γνώμονα την εκδοτική πρακτική από την εποχή του Πλάτωνα.

Η εκδοτική διαδικασία που είχε επιβάλει ο Πλάτων στην Ακαδημία, για όσα δοκίμια επρόκειτο να κυκλοφορήσουν στην Αγορά από μέλη του κύκλου της Ακαδημίας, ακολουθούσε συγκεκριμένη κριτική αξιολόγηση. Πρέπει να υποθέσουμε ότι και οι Διάλογοι του Πλάτωνα, εκτός των Νόμων και της Επινομίδας, δεν εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία αυτή.

Ένα βιβλίο εθεωρείτο ότι έχει εκδοθεί, εφόσον προηγουμένως είχε υποβληθεί στη διαδικασία της δημόσιας ανάγνωσης, παρουσία μελών του κύκλου της Ακαδημίας. Τον ρόλο του «αναγνώστη» είχε εμπιστευθεί ο Πλάτων στον Αριστοτέλη. Η συμβολή του «αναγνώστη» στην όλη διαδικασία δεν έγκειτο σε μια απλή ανάγνωση μόνο, αλλά έπαιζε και τον ρόλο «φιλολογικού κριτή». Οι παρατηρήσεις του, όπως και των υπολοίπων ακροατών, ενσωματώνονταν στο υπό έκδοση κείμενο, παρουσία του Πλάτωνα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι διάλογοι του Πλάτωνα παρέμεναν στο στάδιο εργασίας και δε περνούσαν την διαδικασία της ανάγνωσης, εθεωρούντο ανέκδοτοι και επομένως από ορισμένα μέλη της «νόθοι».

Δεν είναι βέβαιο πότε ακριβώς έγινε η διάκριση μεταξύ γνήσιων και νόθων διαλόγων. Οι νόθοι διάλογοι μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: σε εκείνους που παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες, γλωσσικές και ιδεολογικές, με τους αυθεντικούς, και σε αυτούς που αντιπροσωπεύουν ασκήσεις μαθητών κάποιας πλατωνικής σχολής κτά την ελληνιστική εποχή. Επίσης ακόμα και μαθητές του Πλάτωνα μπορέι μέσω των ανέκδοτων (νόθων) διαλόγων να εξέφραζαν απόψεις διαφορετικές από εκείνες του Πλάτωνα. Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές του Πλάτωνα είχαν μπροστά τους υλικό από τις παραδόσεις του δασκάλου τους το οποίο ενσωμάτωναν σε διαλόγους γραμμένους στο ύφος των πλατωνικών διαλόγων.

Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα

Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα

Ο Πλάτων στους διαλόγους του επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον...

Θουκυδίδης και Πλάτων

Θουκυδίδης και Πλάτων

Ο Πλάτων πουθενά δεν αναφέρεται στον Θουκυδίδη αλλά είμαστε...

Ίδρυση πλατωνικής Ακαδημίας στη Φλωρεντία από τους Μεδίκους

Ίδρυση πλατωνικής Ακαδημίας στη Φλωρεντία από τους Μεδίκους

Την πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας ίδρυσαν οι εύποροι...

Προσωκρατικοί φιλόσοφοι

Προσωκρατικοί φιλόσοφοι

Οι πρώτοι φιλόσοφοι εμφανίζονται στον ελληνικό χώρο τον 6ο...