Θωμάς Ακινάτης
Ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους του Μεσαίωνα (13ος αιώνας), μοναχός και θεολόγος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Συνδύασε τον χριστιανισμό με την αριστοτελική φιλοσοφία. Έγραψε πάρα πολλά έργα στα οποία περιλαμβάνει στοιχεία πλατωνικής...
Διαβάστε περισσότερα
Ιάμβλιχος: η υπεράσπιση της θεουργίας
Ο σημαντικότερος, μετά τον Πλωτίνο, εκπρόσωπος του αρχαίου νεοπλατωνισμού και πρώτος υπερασπιστής των τελετουργικών μεθόδων ένωσης με το θείον. Η επιρροή του υπήρξε αποφασιστική για την εξέλιξη της πλατωνικής φιλοσοφίας από τον 4ο αιώνα μέχρι και την...
Διαβάστε περισσότερα
Ισοκράτης και Πλάτων
Σπουδαίος ρήτορας της Αθήνας του 4ου αιώνα, πρωταγωνίστησε στη διαμάχη για την παιδεία. Ως προς την παιδαγωγική του ήταν αντίπαλος του Πλάτωνα. Ως προς την πολιτική του υπέρ της ένωσης όλων των Ελλήνων ήταν αντίπαλος του...
Διαβάστε περισσότερα
Ιωάννης Σκώτος Εριγένης
Με τον Εριγένη (Ιρλανδία, 9ος αιώνας μ.Χ.) ο δυτικός χριστιανισμός δέχτηκε έντονες επιρροές από τον πλατωνισμό του Βυζαντίου. Ο Εριγένης συνδύασε τον νεοπλατωνισμό του Διονύσιου Αρεοπαγίτη με τη βυζαντινή φιλοσοφία του Γρηγορίου...
Διαβάστε περισσότερα
Ιωάννης Φιλόπονος
Γραμματικός, φιλόσοφος και θεολόγος που έζησε στην Αλεξάνδρεια (5ος-6ος αιώνας μ.Χ.). Εκπρόσωπος της νεοπλατωνικής σχολής της Αλεξάνδρειας.
Διαβάστε περισσότερα
Καντ, νεοκαντιανισμός και Πλάτων
Ο Καντ και οι νέο-Καντιανοί μελετούν επιλεκτικά κάποια αποσπάσματα από τα έργα του Πλάτωνα, σύμφωνα με τα δικά τους φιλοσοφικά ενδιαφέροντα.
Διαβάστε περισσότερα
Καππαδόκες και πλατωνισμός
Η σκέψη των Καππαδοκών χριστιανών στοχαστών του 4ου αι. (κυρίως Βασίλειος, Γρηγόριος Νύσσης, Γρηγόριος Θεολόγος) αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της χριστιανικής σκέψης. Στο έργο τους είναι εμφανής η επιρροή της αρχαία ελληνική φιλοσοφία, μολονότι ο κάθε πατέρας αξιοποιεί σε διαφορετικό...
Διαβάστε περισσότερα
Κράτης
Αθηναίος φιλόσοφος που φοίτησε στην πλατωνική Ακαδημία με δάσκαλο τον Πολέμωνα. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του, ανέλαβε επικεφαλής της σχολής.
Διαβάστε περισσότερα
Μαρσίλιο Φιτσίνο (Marsilio Ficino)
Ιταλός φιλόσοφος (1433-1499), ο σημαντικότερος εκπρόσωπος των πλατωνικών φιλοσόφων της Φλωρεντίας. Μετέφρασε στα λατινικά και έγραψε σχόλια στα περισσότερα έργα του Πλάτωνα και των νεοπλατωνικών...
Διαβάστε περισσότερα

από 6
Πήγαινε στη σελίδα