Μιχαήλ Ψελλός
Ο Μιχαήλ Ψελλός (περίπου 1018-1081) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στοχαστές του Βυζαντίου που μελέτησε, έγραψε και διέδωσε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, κυρίως τον Πλάτωνα και τον...
Διαβάστε περισσότερα
Μποναβεντούρα (Bonaventure)
Ο Μποναβεντούρα ήταν Ιταλός θεολόγος (13ος αιώνας) που ανέπτυξε ένα θεολογικό-φιλοσοφικό σύστημα, με πολλούς συμβολισμούς, στο οποίο αντιπαραβάλλει τον νεοπλατωνισμό με τον αριστοτελισμό του...
Διαβάστε περισσότερα
Νεοπλατωνισμός
Ο όρος «νεοπλατωνισμός» δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα για να δηλώσει την τελευταία φάση του αρχαίου πλατωνισμού, 3ος - 6ος αιώνας μ.Χ., που περιελάμβανε στοιχεία πλατωνικής φιλοσοφίας, μυστικισμού και θρησκείας, και έγινε η κυρίαρχη φιλοσοφική τάση μέχρι το τέλος της...
Διαβάστε περισσότερα
Νεοπλατωνισμός και πολιτική: η περίπτωση του Ιουλιανού
Η τελευταία προσπάθεια να αναγεννηθεί ο πολυθεϊσμός κατά τον τέταρτο αιώνα, με κέντρο τη νεοπλατωνική φιλοσοφική θεολογία.
Διαβάστε περισσότερα
Νουμήνιος
Ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους του μεσοπλατωνισμού (2ος αιώνας π.Χ.. Η σκέψη του άσκησε μεγάλη επίδραση στον Πλωτίνο, τον Πορφύριο και τους χριστιανούς...
Διαβάστε περισσότερα
Ξενοκράτης
Ο τρίτος Σχολάρχης της Ακαδημίας (339-314 π.Χ.), μετά τον Πλάτωνα και τον Σπεύσιππο. Ασχολήθηκε με όλους του τομείς της φιλοσοφίας. Δυστυχώς δεν έχει διασωθεί τίποτα από το έργο του. Επιχείρησε να συνδέσει τον πλατωνισμού με τον...
Διαβάστε περισσότερα
Ξενοφών και Πλάτων
Ο Ξενοφών, ιστορικός, συγγραφέας και στρατηγός, μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του Σωκράτη.
Διαβάστε περισσότερα
Ο Θράσυλλος και η τετραλογική διαίρεση των πλατωνικών διαλόγων
Η ταξινόμηση του πλατωνικού έργου σε ομάδες των τεσσάρων διαλόγων (τετραλογίες) από τον Θράσυλλο.
Διαβάστε περισσότερα
Ολυμπιόδωρος
Νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 6ου αιώνα μ.Χ., ο τελευταίος επικεφαλής της νεοπλατωνικής σχολής της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου.
Διαβάστε περισσότερα
Παναίτιος και Ποσειδώνιος
Στωικοί φιλόσοφοι που μελετούν και ενσωματώνουν στη φιλοσοφία τους στοιχεία από την πλατωνική και αριστοτελική διδασκαλία.
Διαβάστε περισσότερα

από 6
Πήγαινε στη σελίδα