Αθηναίος φιλόσοφος που φοίτησε στην πλατωνική Ακαδημία με δάσκαλο τον Πολέμωνα. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του, ανέλαβε επικεφαλής της σχολής.

Βίος

Ο Κράτης ο Αθηναίος υπήρξε ο αγαπημένος μαθητής του Πολέμωνα με τον οποίο συμφωνούσε απολύτως στις απόψεις και τον τρόπο ζωής. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του, το 270 π.Χ., ο Κράτης έγινε επικεφαλής (=σχολάρχης) της Ακαδημίας την οποία διοίκησε σύμφωνα με το πρότυπο του Ξενοκράτη και του Πολέμωνα. Ο Κράτης ήταν τόσο δεμένος με τον Πολέμωνα, ώστε όταν πέθανε θάφτηκε στον ίδιο τάφο μαζί του, όπως περιγράφει ο Διογένης Λαέρτιος.

Ο Κράτης φαίνεται ότι ήταν φιλόσοφος με μεγάλη φήμη και επιρροή, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος. Όταν ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, το 287 π.Χ., κατέλαβε την Αθήνα, ο Κράτης έπεισε τον Δημήτριο να αποσύρει τον στρατό του.

Φιλοσοφία

Έγραψε πολλά έργα φιλοσοφίας, ρητορικής αλλά και κωμωδίες. Δυστυχώς, τίποτα δεν έχει σωθεί σήμερα για να γνωρίζουμε ποιες ήταν οι φιλοσοφικές του απόψεις. Υποθέτουμε, όμως, ότι ήταν παρόμοιες με τις απόψεις του δασκάλου του, του Πολέμωνα. Ο πιο σπουδαίος μαθητής του ήταν ο Αρκεσίλαος ο οποίος έγινε επικεφαλής της Ακαδημίας και την έστρεψε στον φιλοσοφικό σκεπτικισμό.

Νόθοι  Διάλογοι του Πλάτωνα

Νόθοι Διάλογοι του Πλάτωνα

Ως νόθοι διάλογοι του Πλάτωνα χαρακτηρίστηκαν από την...

Φαίδρος

Φαίδρος

Βασικά θέματα του διαλόγου είναι ο έρωτας και η ρητορική....

Μαθηματικός πλατωνισμός

Μαθηματικός πλατωνισμός

Ο μαθηματικός πλατωνισμός είναι σχολή της φιλοσοφίας των...

Φαίδων

Φαίδων

Διάλογος του Πλάτωνα με θέματα την ψυχή, την αθανασία και...