Ο μύθος της Ατλαντίδας
Ο πιο διάσημος πλατωνικός μύθος. Παρουσιάζεται στους διαλόγους Τίμαιος και Κριτίας. Αφηγείται την ύπαρξη ενός μυθικού...
Οικία του Πρόκλου
Η λεγόμενη οικία του Πρόκλου είναι μια υστερορωμαϊκή έπαυλη του 5ου αι., κάτω από την επιφάνεια της σημερινής οδού...
Χριστιανισμός και μεσοπλατωνισμός
Η γένεση της χριστιανικής φιλοσοφίας επηρεάζεται από τον Μεσοπλατωνισμό και εκπροσωπείται από σημαντικούς στοχαστές,...
Η παιδεία στην κλασική Αθήνα
Παιδεία για τους Αθηναίους της κλασικής εποχής ήταν η ηθική διαπαιδαγώγηση των ελεύθερων νέων, η εκγύμναση του σώματος,...
Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα
Ο Πλάτων στους διαλόγους του επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική και ασκεί κριτική στους θεσμούς της Αθηναϊκής...
Aρχαία εγχειρίδια εισαγωγής στη μελέτη των πλατωνικών διαλόγων
Έργα εισαγωγικά για τους πλατωνικούς διαλόγους που γράφτηκαν την περίοδο του μέσου πλατωνισμού (1ος-2ος αιώνας μ.Χ.) και του νεοπλατωνισμού (3ος - 6ος αιώνας...
Πολιτεία
Διάλογος του Πλάτων που ασχολείται με τη δικαιοσύνη και την ιδανική πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτών των θεμάτων αναπτύσσεται και η θεωρία των Ιδεών. Η Πολιτεία χωρίζεται σε δέκα...
Παρμενίδης
Διάλογος που γράφτηκε από τον Πλάτωνα στην τελευταία φάση της ζωής του. Ο Πλάτων μέσω του Παρμενίδη κάνει κριτική στη θεωρία των Ιδεών που είχε παρουσιάσει σε προηγούμενους διαλόγους...
Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα Aρχαία εγχειρίδια εισαγωγής στη μελέτη των πλατωνικών διαλόγων Πολιτεία Παρμενίδης