Ιταλική Αναγέννηση και πλατωνισμός
Χαρακτηριστικό της ιταλικής Αναγέννησης (14ος-16ος αιώνας) είναι η αναβίωση του πλατωνισμού στον ευρωπαϊκό πολιτισμό...
Πλάτων και ποίηση
Παρότι ο Πλάτων κάνει κριτική στους ποιητές, οι διάλογοί του έχουν γραφτεί με ποιητικό...
Φαίδων
Διάλογος του Πλάτωνα με θέματα την ψυχή, την αθανασία και τις...
Νεοπλατωνισμός
Ο όρος «νεοπλατωνισμός» δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα για να δηλώσει την τελευταία φάση του αρχαίου...
Πλάτων (βίος και έργο)
Ο Πλάτων, ο πιο πιστός μαθητής του Σωκράτη, έγραψε φιλοσοφικούς διαλόγους με πρωταγωνιστή τον δάσκαλό του και επηρεάστηκε καθοριστικά από αυτόν στη ζωή και τη σκέψη του. Θεμελίωσε τη φιλοσοφία και το...
Νεοπυθαγορισμός
Ο όρος αναφέρεται σε διάφορες μορφές αναβίωσης του πυθαγορισμού κατά την περίοδο της αρχαιότητας.
Η Ακαδημία (χώρος και λειτουργία)
Η θέση της Ακαδημίας έξω από τα τείχη, στα δυτικά του Διπύλου, δίπλα στον ποταμό Κηφισό και κοντά στο λόφο του Ίππιου Κολωνού. το 387 π.Χ. ο Πλάτων επιστρέφοντας στην Αθήνα από το α΄ ταξίδι του στην...
Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων
Ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων (Κωνσταντινούπολη περ.1360- Μυστράς 1454) είναι ο σημαντικότερος φιλόσοφος της τελευταίας φάσης του Βυζαντίου (1204-1453). Προσπάθησε να αναβιώσει την πλατωνική φιλοσοφία...
Πλάτων (βίος και έργο) Νεοπυθαγορισμός Η Ακαδημία (χώρος και λειτουργία) Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων