Ο κύκλος του Πλάτωνα: ψηφιδωτό από την Πομπηία
Το ψηφιδωτό από την Πομπηία που είναι γνωστό ως «ο κύκλος του Πλάτωνα» απεικονίζει επτά άνδρες σε ώριμη...
Πρωταγόρας
Σωκρατικός διάλογος της πρώιμης συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα, με θέμα τη διδασκαλία της...
Πυθαγόρειοι και Πλάτων
Η πυθαγόρεια κοσμοθεωρία ξεκίνησε ως θρησκευτική πρακτική και βαθμιαία εξελίχθηκε σε μια μορφή μαθηματικής φιλοσοφίας....
Μαρσίλιο Φιτσίνο (Marsilio Ficino)
Ιταλός φιλόσοφος (1433-1499), ο σημαντικότερος εκπρόσωπος των πλατωνικών φιλοσόφων της Φλωρεντίας. Μετέφρασε στα...
Η παιδεία στην κλασική Αθήνα
Παιδεία για τους Αθηναίους της κλασικής εποχής ήταν η ηθική διαπαιδαγώγηση των ελεύθερων νέων, η εκγύμναση του σώματος, η μουσική κατάρτιση και η εξασφάλιση βασικών γραμματικών γνώσεων. Οι πολύ...
Ξενοκράτης
Ο τρίτος Σχολάρχης της Ακαδημίας (339-314 π.Χ.), μετά τον Πλάτωνα και τον Σπεύσιππο. Ασχολήθηκε με όλους του τομείς της φιλοσοφίας. Δυστυχώς δεν έχει διασωθεί τίποτα από το έργο του. Επιχείρησε να...
Θεαίτητος
Πλατωνικός διάλογος με θέμα τη γνώση
Πλατωνική διαλεκτική
Η «διαλεκτική» είναι επινόηση του Πλάτωνα για να περιγράψει την ορθή μέθοδο στη φιλοσοφία. Παρότι ο όρος έχει πολλές σημασίες, η διαλεκτική πάντα δηλώνει τη φιλοσοφία ως διάλογο μεταξύ...
Η παιδεία στην κλασική Αθήνα Ξενοκράτης Θεαίτητος Πλατωνική διαλεκτική