Ακαδημία Πλάτωνος: ΔΡΑΣΗ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

Η Ακαδημία του Πλάτωνα σηματοδοτεί μια αντίληψη ευρύτερης ενασχόλησης της φιλοσοφίας με θέματα οργάνωσης της κοινωνίας, της οικονομίας και της παραγωγικής διαδικασίας. Ο στοχασμός του Πλάτωνα και των μαθητών του, και κυρίως του Αριστοτέλη, αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο συγκρότησης των σύγχρονων επιστημονικών πειθαρχιών. Η πορεία της εφαρμοσμένης έρευνας σε διάφορους τομείς συνδέθηκε και ανατροφοδότησε και συνεχίζει να ανατροφοδοτεί ανελλιπώς τον φιλοσοφικό στοχασμό. Από την κβαντομηχανική και τη θεωρία του χάους στην φυσική, έως την θεωρία της αξίας στην οικονομία, και από την βιοτεχνολογία έως την αστροφυσική η εφαρμοσμένη έρευνα τρέφεται από τις βασικές ιδέες του φιλοσοφικού στοχασμού, και τον ανατροφοδοτεί με τις προκλήσεις των σύγχρονων αποτελεσμάτων της.

Το θερινό σχολείο της φιλοσοφίας και της εφαρμοσμένης έρευνας επιχείρησε κάτι βαθιά καινοτόμο: να προσελκύσει ερευνητές υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο, μέσω διεθνούς πρόσκλησης και διαγωνισμού, διαφόρων ειδικοτήτων, από τεχνολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις, πρόθυμους να διερευνήσουν τη σχέση της εφαρμοσμένης έρευνας με τις βασικές αρχές που την καθοδηγούν και τον τρόπο που αυτή ανατροφοδοτεί και ενίοτε ανατρέπει τις αρχές αυτές.

Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου που διοργάνωσε το ΙΜΕ συνδέθηκε η φιλοσοφία με την εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορους τομείς, με έμφαση στους τομείς των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα της επιστήμης της οργάνωσης και παροχής ψηφιακής πληροφορίας. Εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν θέματα τόσο πρακτικά όσο και μεθοδολογικά, που αφορούν τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με αναφορά στις βασικές αρχές της φιλοσοφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πολυεπιστημονική προσέγγιση της παραγωγικής διαδικασίας, τα ηθικά θέματα που εγείρει η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και οι ανατροπές που αυτά προκαλούν στο φιλοσοφικό σύστημα που τα παράγει.

Το θερινό σχολείο έλαβε χώρα για 3 έτη (το 2012, το 2013 και το 2014) με διαφοροποιημένο πρόγραμμα ανά έτος, ώστε να υπάρχει εξέλιξη του προγράμματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και με την προοπτική της καθιέρωσής του ως σημαντικού ετήσιου ακαδημαϊκού θεσμού. Οι φοιτητές του επιλέχθηκαν κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και κοινοποιήθηκε μέσω των δικτύων αριστείας και των συνεργασιών του ΙΜΕ στα σημαντικότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιλογή τους έγινε από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή κατόπιν εκτενούς διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων.
Το έργο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2015).