Ακαδημία Πλάτωνος: ΔΡΑΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

 

 

Η Ατλαντίδα είναι ένα αποθετήριο υλικού, που αναπτύσσεται από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το αποθετήριο θα διευκολύνει τις δράσεις των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του προγράμματος, σε συνδυασμό με τη Δράση «ΠΛΑΤΩΝΑΣ» (ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια). Εκτός από τους εκπαιδευτικούς, το αποθετήριο θα φανεί χρήσιμο σε φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την πλατωνική και εν γένει την αρχαία φιλοσοφία.

Το αποθετήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

H Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα


Τόμος 1) Δημοτικό
Τόμος 2) Γυμνάσιο
Τόμος 3) Λύκειο

 Το έργο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2015).