Ακαδημία Πλάτωνος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ

 

 

Μουσειολογική προσέγγιση

Λέγοντας σήμερα «Ακαδημία Πλάτωνος» ο νους μας πάει αφενός στη συγκεκριμένη γειτονιά της Αθήνας και αφετέρου στην Ακαδημία, τη φιλοσοφική Σχολή του Πλάτωνα. Στόχος της έκθεσης είναι να αποτελέσει ένα σημείο τομής ανάμεσα στα δύο αυτά θέματα, να συνδέσει δηλαδή μία παγκοσμίως γνωστή ιστορία με τον τόπο στον οποίο εκτυλίχθηκε.

Μία έκθεση για τον Πλάτωνα θα μπορούσε να βρίσκεται σε οποιοδήποτε μεγάλο μουσείο του κόσμου, αφού το έργο του φιλοσόφου αποτελεί κτήμα ολόκληρης της Ανθρωπότητας. Όμως αυτή η ιστορία ξεκίνησε σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη γειτονιά της Αθήνας. Το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί κύριο στοιχείο της αφήγησης του Μουσείου.Η έκθεση είναι μία «βουτιά» στο χρόνο. Ξεκινάει από τη σημερινή αθηναϊκή γειτονιά «Ακαδημία Πλάτωνος». Σε μία διαδρομή, στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, ο χρόνος κυλάει προς τα πίσω και εμείς βλέπουμε τα στάδια της αποκάλυψης και της ανακάλυψης του αρχαιολογικού χώρου. Προετοιμαζόμαστε για τη «γνωριμία» με τον Πλάτωνα.

Στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου γνωρίζουμε τον Πλάτωνα ως ιστορικό πρόσωπο που έδρασε στην Αθήνα του 4ου π.Χ. αι., ενώ ταυτοχρόνως γνωρίζουμε τον αρχαιολογικό χώρο της «Ακαδημίας Πλάτωνος» ως τον τόπο που έδρασε ο Πλάτωνας.

Η δεύτερη αίθουσα αφιερώνεται στο έργο και τις μεθόδους του Πλάτωνα. Εκεί δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να «φιλοσοφήσει» και να συνειδητοποιήσει κατά πόσο η σκέψη του Πλάτωνα τον αφορά.

Στην τρίτη αίθουσα βλέπουμε τους τρόπους που η μορφή και το έργο του Πλάτωνα ταξιδέψε μέσα στο χρόνο, ξεκινώντας από τους άμεσους συνεχιστές της Ακαδημίας και φτάνοντας στο σήμερα. Πώς οι θέσεις του επηρέασαν τη φιλοσοφική σκέψη και ενέπνευσαν την ανθρωπότητα;

Η έκθεση καταλήγει στο 2014 με την έξοδο στη σημερινή γειτονιά. Τι σημαίνει άραγε να ζει κανείς σήμερα στη «γειτονιά του Πλάτωνα»;

Οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται στους χώρους του Μουσείου με τρόπο παραστατικό, προσπαθώντας να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη και να του προσφέρουν συνολικά μία ευχάριστη εμπειρία. Με τη βοήθεια διαδραστικών εκθεμάτων οι επισκέπτες καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην «εξερεύνηση» του μουσείου. Πέρα από επεξηγηματικές και πληροφοριακές πινακίδες, επιστρατεύουμε σύγχρονα ψηφιακά μέσα αναπαράστασης, προκειμένου οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Όμως δεν περιοριζόμαστε σε ψηφιακά εκθέματα διότι στοχεύουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ενός ετερογενούς κοινού τόσο ως προς την ηλικία (άρα και την εξοικείωση με την τεχνολογία) όσο και ως προς την πρότερη γνώση και τις εμπειρίες που διαθέτει σχετικά με τη φιλοσοφία και τον Πλάτωνα. Με τη βοήθεια εδικών κατασκευών – φυσικών εκθεμάτων επιθυμούμε να υπηρετήσουμε τους διαφορετικούς τύπους μάθησης στους οποίους ενδέχεται να ανταποκρίνονται οι μελλοντικοί επισκέπτες. Με τον κατάλληλο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, δημιουργούμε εμπειρίες χώρου, δηλαδή περιβάλλοντα στα οποία οι επισκέπτες προσλαμβάνουν πληροφορίες με όλες τις αισθήσεις τους.

Αρχιτεκτονικό σκεπτικό

Το κτίριο του μουσείου ομοιάζει με ένα «κουτί», μία κατασκευή που ανοίγει, χρησιμοποιείται και ξανακλείνει. Η παρουσία της κατασκευής τονίζει το εφήμερο του χαρακτήρα της, συντονίζεται διακριτικά με τον αρχαιολογικό χώρο και το γύρω του περιβάλλον ενώ ασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποτρέποντας βανδαλισμούς και κλοπές χωρίς να χρειάζονται επιπλέον παρεμβάσεις.Το κτήριο τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε:


 


Το έργο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2015).