Ακαδημία Πλάτωνος: ΔΡΑΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

 

 

Η Εγκυκλοπαίδεια βρίσκεται σε διαδικασία ανάκτησης του περιεχομένου της μετά από κυβερνο-επίθεση.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμετείχε στη δημιουργία του περιεχομένου για την Εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα και είχε αναλάβει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ανάληψη του έργου, την ανανέωση του ιστοτόπου. Το χρονικό αυτό διάστημα έχει παρέλθει από το 2015.

Όμως, η δημιουργία, η φιλοξενία και η συντήρηση του κόμβου αυτού δεν ήταν δικό μας έργο, αλλά έργο άλλης εταιρείας, η οποία, από το 2018, δεν υφίσταται πλέον.

Λόγω της μη επαρκούς συντήρησης του κόμβου από την συγκεκριμένη εταιρεία, δυστυχώς ο κόμβος δέχτηκε πολλαπλές κυβερνο-επιθέσεις και έπαψε να λειτουργεί.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δημιουργεί περιεχόμενο και κόμβους εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι οποίοι λειτουργούν απρόσκοπτα από το 1995 και, ακριβώς, επειδή πρόκειται και για δικό μας περιεχόμενο έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειές μας ώστε να ανακτήσουμε τον ιστότοπο, και να τον φιλοξενήσουμε εμείς στους δικούς μας -ασφαλείς- webservers.

Στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό και παράλληλα, θα αναρτώνται τα λήμματα σε προσωρινές σελίδες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οποία δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο που θα χρειαστεί για το σύνολο της αποκατάστασης του κόμβου.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.H Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα


Τόμος 1) Δημοτικό
Τόμος 2) Γυμνάσιο
Τόμος 3) Λύκειο

 Το έργο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2015).