Κατηγορία: Ιστορικά θέματα

Αριστοτελισμός και Πλατωνισμός στο ύστερο Βυζάντιο

Οι Βυζαντινοί φιλόσοφοι και σχολιαστές αντιγράφουν, μελετούν, ερμηνεύουν τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
Ποιον άραγε προτιμούν;
Αρκετοί πλατωνιστές φιλόσοφοι πιστεύουν πως η φιλοσοφία του Πλάτωνα συνδέεται με εκείνη του Αριστοτέλη. Η μία, με άλλα λόγια, συμπληρώνει την άλλη.
Δηλαδή ισοπαλία;
Περίπου. Οι Βυζαντινοί λόγιοι δεν παίρνουν θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Ούτε οπαδούς του Πλάτωνα τους λες, ούτε οπαδούς του Αριστοτέλη. Παίρνουν και από τους δύο ιδέες, ανάλογα με την άποψη που θέλουν οι ίδιοι να υποστηρίξουν.
Καλά, καλά, κάποιον θα προτιμούν περισσότερο.
Στο Βυζάντιο αρκετά πλατωνικά και νεοπλατωνικά κείμενα διαβάζονται, αντιγράφονται και σχολιάζονται.  Αν δούμε όμως συνολικά τη χειρόγραφη παράδοση, παρατηρούμε πως τα κείμενα του Αριστοτέλη είναι περισσότερα από τα εκείνα του Πλάτωνα.
Άρα, προτιμούν τον Αριστοτέλη.
Έτσι φαίνεται. Έχουμε ωστόσο σχόλια ή σύντομες αναλύσεις και πλατωνικών κειμένων, όπως θα δούμε αμέσως.Η κοινωνία στην  κλασική Αθήνα

Η κοινωνία στην κλασική Αθήνα

Στην κλασική Αθήνα οι κάτοικοι χωρίζονται σε τέσσερις...

Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα

Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα

Νωρίτερα αναφέραμε τον Στέφανο Αλεξανδρέα, τον σημαντικό...

Πορτραίτα του Σωκράτη

Πορτραίτα του Σωκράτη

Τα πορτραίτα του Σωκράτη που σώζονται είναι ρωμαϊκά...

Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση

Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση

Οι βυζαντινοί σχολιαστές όχι μόνο αντιγράφουν, αλλά...