Πλατωνικός έρωτας
Ο έρωτας για τον Πλάτωνα είναι η προσωποποίηση του αληθινού φιλοσόφου και η ερωτική μύηση ένας δρόμος για την κατάκτηση των Ιδεών.
Διαβάστε περισσότερα
Πλατωνισμός και πρώιμη χριστιανική θεολογία: η διαμόρφωση του χριστιανικού δόγματος
Το χριστιανικό δόγμα διαμορφώθηκε στη διάρκεια των πρώτων αιώνων μ.Χ. ως εξήγηση της βιβλικής διδασκαλίας. Εκτός των άλλων παραγόντων (θρησκευτικών, λατρευτικών, κοινωνικών κ.ά.), σημαντικότατο ρόλο στη σύλληψη και στη διατύπωσή του έπαιξε ο φιλοσοφικός λόγος της εποχής, και κυρίως ο πλατωνισμός,...
Διαβάστε περισσότερα
Πλατωνισμός στον 20ό αιώνα: μεταφυσική
Η επίδραση του Πλάτωνα στη μεταφυσική του 20ου αιώνα φαίνεται κυρίως στις συζητήσεις για τα καθόλου (universals). Μερικοί φιλόσοφοι δηλώνουν πλατωνιστές για τα καθόλου.
Διαβάστε περισσότερα
Πολιτικές θεωρίες του 20ου αιώνα και Πλάτων
Κατά τον εικοστό αιώνα η πλατωνική φιλοσοφία διέρχεται διαδοχικά κύματα ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Ο πολιτικο-ιδεολογικός Πλάτων αποτελεί το έμβλημα διαφόρων διανοητικών ρευμάτων και αναζητήσεων, ενώ προς τα τέλη του αιώνα υπερισχύει η σχολή της αναλυτικής...
Διαβάστε περισσότερα
Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα
Το ενδιαφέρον για την πολιτική, αλληλένδετο με μια κριτική στάση απέναντι στους θεσμούς της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, διατρέχει τη φιλοσοφία του Πλάτωνα. Η ταύτιση φιλοσόφων και βασιλέων, που παρουσιάζεται ως αναγκαία συνθήκη για την ‘πραγματοποίηση’ της άριστης πολιτείας, προοικονομείται...
Διαβάστε περισσότερα
Σοφιστική Κίνηση
Οι Σοφιστές κυριαρχούν στο προσκήνιο της πνευματικής ζωής της Αθήνας κατά τον πέμπτο αιώνα και πυροδοτούν τις εκπαιδευτικές διαμάχες του τέταρτου αιώνα, διδάσκοντας, οι περισσότεροι από αυτούς με αμοιβή, ιδέες πρωτότυπες και...
Διαβάστε περισσότερα
Συναγωγή και διαίρεση των Ιδεών
Η μέθοδος της συναγωγής και της διαίρεσης είναι το τελευταίο στάδιο της πλατωνικής διαλεκτικής. Ο Πλάτων με τη μέθοδο αυτή προσπαθεί να προσδιορίσει την αμοιβαία σχέση και τη δυνατότητα συσχετισμού των...
Διαβάστε περισσότερα
Τα άγραφα δόγματα του Πλάτωνα
Ο όρος «άγραφα δόγματα» αναφέρεται στις θέσεις του Πλάτωνα για τις αρχές των όντων, που δεν εμπεριέχονται στους διαλόγους του αλλά υποτίθεται ότι εκτέθηκαν προφορικά στην Ακαδημία. Η πεποίθηση για την ύπαρξη άγραφων δογμάτων οφείλεται στον τρόπο που ο Αριστοτέλης παρουσιάζει την...
Διαβάστε περισσότερα
Το σωκρατικό δαιμόνιο
Το σωκρατικό «δαιμόνιο» ήταν ο προσωπικός τρόπος επικοινωνίας του Σωκράτη με το θείο, μια φωνή που του έδινε σημάδια για το μέλλον. Αν και είμαστε βέβαιοι ότι το δαιμόνιο έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή του ιστορικού Σωκράτη και στην καταδίκη του, δεν μπορούμε με ακρίβεια να αξιολογήσουμε...
Διαβάστε περισσότερα
Τραγωδία και Πλάτων
Η αμφίθυμη στάση του Πλάτωνα απέναντι στην τραγωδία: επιρροή και απόρριψη.
Διαβάστε περισσότερα

από 6
Πήγαινε στη σελίδα