Ερμητικά συγγράμματα – Λαϊκός πλατωνισμός
Αποκαλυπτικά κείμενα και αντίστοιχα πνευματικά ρεύματα που δημιουργήθηκαν από τον πρώτο έως και τον τρίτο αιώνα μ.Χ. με απώτερη πηγή έμπνευσης την πλατωνική διδασκαλία σχετικά με τη διάκριση αισθητού και νοητού κόσμου και τη δυνατότητα λύτρωσης της ανθρώπινης...
Διαβάστε περισσότερα
Η αθανασία της ψυχής και το δόγμα της μετεμψύχωσης
Στους ώριμους διαλόγους του ο Πλάτων υποστηρίζει τη διάκριση του θνητού σώματος από την αθάνατη ψυχή, ενώ υιοθετεί και την ορφική ή πυθαγόρεια δοξασία της μετενσάρκωσης της ψυχής σε νέο σώμα. Στην πλατωνική φιλοσοφία οι δύο αυτές θέσεις συνδέονται οργανικά με τη θεωρία των...
Διαβάστε περισσότερα
Η γνώση στον Πλάτωνα
Ο Πλάτων προσεγγίζει το πρόβλημα της γνώσης σε πολλούς διαλόγους, πουθενά όμως δεν αναπτύσει μια πλήρη θεωρία της γνώσης. Απορρίπτει τις αισθήσεις ως πηγή της έγκυρης γνώσης και υποδεικνύει την οδό της εκπαίδευσης και της επίπονης διανοητικής άσκησης ως μέθοδο πρόσβασης στη γνώση των...
Διαβάστε περισσότερα
Η δικαιοσύνη στον Πλάτωνα
Η δικαιοσύνη είναι κεντρική έννοια στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της προβληματικής των πρώιμων διαλόγων του. Στην Πολιτεία η δικαιοσύνη ως πολιτική έννοια ταυτίζεται με την αρμονική ισορροπία των τριών τάξεων της πόλης, ενώ ως ηθική έννοια με την...
Διαβάστε περισσότερα
Η Ιδέα του αγαθού
Για την Ιδέα του αγαθού ο Πλάτων μιλά μόνο στην Πολιτεία. Εκεί παρουσιάζεται ως η ανώτατη ιεραρχικά Ιδέα και ως αιτία της ύπαρξης των άλλων Ιδεών. Στην τελευταία περίοδο της πλατωνικής φιλοσοφίας, στα λεγόμενα άγραφα πλατωνικά δόγματα, αντίστοιχο ρόλο επωμίζεται το...
Διαβάστε περισσότερα
Η πλατωνική θεολογία
Παρά τη διαδεδομένη πεποίθηση ότι ο Πλάτων οικοδομεί ένα θεολογικό σύστημα, τα ίδια τα πλατωνικά κείμενα δεν ενισχύουν μια τέτοια θέση. Ο πλατωνικός θεός, στις διάφορες εκφάνσεις του, χαρακτηρίζεται από ένα έντονο νοητικό στοιχείο, ενώ καθοριστικό του στοιχείο είναι η αγαθότητα. Η οντότητα που...
Διαβάστε περισσότερα
Η πλατωνική θεωρία των Ιδεών
Ο πυρήνας της πλατωνικής θεωρίας των Iδεών είναι ότι πέρα από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη αισθητή πραγματικότητα υπάρχουν κάποιες αυθύπαρκτες, αμετάβλητες και νοητές οντότητες, οι «Iδέες». Tα αντικείμενα του αισθητού κόσμου οφείλουν την ύπαρξή τους και την όποια αλήθεια τους στη σχέση τους...
Διαβάστε περισσότερα
Η Σχολή της Τυβίγγης
Ερμηνευτική κατεύθυνση που ανέδειξε τη σημασία των αγράφων δογμάτων για την κατανόηση της πλατωνικής φιλοσοφίας.
Διαβάστε περισσότερα
Μαθηματικός πλατωνισμός
Ο μαθηματικός πλατωνισμός είναι σχολή της φιλοσοφίας των μαθηματικών. Πρεσβεύει ότι τα μαθηματικά αντικείμενα είναι αφηρημένες οντότητες που έχουν αντικειμενική υπόσταση, ανεξάρτητη από τον μαθηματικό που τα...
Διαβάστε περισσότερα
Μεσαιωνικές δυϊστικές αιρέσεις
Στη Δυτική Ευρώπη ανάμεσα στον 11ο και τον 14ο αιώνα αναπτύχθηκαν πεσιμιστικές δυϊστικές τάσεις, που μοιάζει να απηχούν την πλατωνική αντίθεση ύλης και πνεύματος, ίσως με τη μεσολάβηση γνωστικών και μανιχαϊστικών θεωρήσεων των πρώτων χριστιανικών...
Διαβάστε περισσότερα

από 6
Πήγαινε στη σελίδα