Μεσοπλατωνισμός
Περίοδος της πλατωνικής φιλοσοφίας που εκτείνεται από τον 1ο αι. π.Χ. έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. Στην περίοδο αυτή αναπτύσσονται αντικρουόμενες ερμηνείες της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, οι περισσότερες όμως διέπονται από τη θέση ότι ο Πλάτων αναπτύσσει στους διαλόγους του ένα δογματικό σύστημα...
Διαβάστε περισσότερα
Μυστική Σκέψη της Δύσης (12ος–16ος αι.)
Η μυστική σκέψη της Δύσης αντλεί σταθερά από τον πλατωνισμό. Ιδιαίτερα γόνιμη ήταν η περίοδος από τον 12ο έως τον 16ο αιώνα, με σημαντικές μορφές και πολυάριθμες ασκητικές κοινότητες, οι οποίες πρόβαλαν την ερωτική αμεσότητα και τον εξαγνισμό της ψυχής μέσα από την αποφατική αναγωγή ή ενοποίηση του...
Διαβάστε περισσότερα
Νεοπυθαγορισμός
Νεολογισμός που αναφέρεται σε ποικίλες μορφές αναβίωσης του πυθαγορισμού, από την ελληνιστική εποχή μέχρι και τους νεότερους χρόνους, και ειδικότερα στο φιλοσοφικό ρεύμα που διατρέχει τον πλατωνισμό από τον 1ο αι. π.Χ. ως τον 3ο αι....
Διαβάστε περισσότερα
Νοπυθαγορισμός
Νεολογισμός που αναφέρεται σε ποικίλες μορφές αναβίωσης του πυθαγορισμού, από την ελληνιστική εποχή μέχρι και τους νεότερους χρόνους, και ειδικότερα στο φιλοσοφικό ρεύμα που διατρέχει τον πλατωνισμό από τον 1ο αι. π.Χ. ως τον 3ο αι....
Διαβάστε περισσότερα
Ο μύθος της Ατλαντίδας
Ο πιο διάσημος πλατωνικός μύθος. Περιλαμβάνεται στον Τίμαιο και στον Κριτία, και εξιστορεί την ύπαρξη της μυθικής Ατλαντίδας, τη σύγκρουσή της με την αρχαία Αθήνα και την καταβύθισή της στον Ατλαντικό...
Διαβάστε περισσότερα
Ο μύθος του Ηρός
O πλατωνικός μύθος του Hρός εξιστορεί τη μεταθανάτια εμπειρία του ομώνυμου προσώπου. Το δίδαγμα του πλατωνικού μύθου είναι ότι μετά θάνατον οι δίκαιοι επιβραβεύονται και οι άδικοι τιμωρούνται...
Διαβάστε περισσότερα
Ο μύθος του Πρωταγόρα
Στον πλατωνικό διάλογο Πρωταγόρας ο διάσημος σοφιστής μεταλάσσει τον μύθο του Προμηθέα θέλοντας να δείξει ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αποκλείεται από τη συμμετοχή στα κοινά. Ο μύθος είναι ένα από τα ελάχιστα κείμενα της αρχαίας φιλοσοφίας που υποστηρίζει την ισότητα των πολιτών και...
Διαβάστε περισσότερα
Ο μύθος του σπηλαίου
Αλληγορία που διηγείται ο Σωκράτης στην αρχή του εβδόμου βιβλίου της Πολιτείας (514a-517a) με σκοπό να καταστήσει σαφή την πλατωνική θεωρία των Ιδεών, την απόλυτη οντολογική προτεραιότητα του Αγαθού και την αναγκαία για μια ορθή πολιτεία σύμπλευση πολιτικής δύναμης και φιλοσοφικής...
Διαβάστε περισσότερα
Ο Πλάτων και οι επιστήμες της εποχής του
O Πλάτων, στα 50 χρόνια της συγγραφικής του δραστηριότητας, γίνεται ολοένα και πιο θετικός απέναντι στην επιστήμη της εποχής του, στη διαμόρφωση της οποίας έχει σημαντική συμβολή ο ίδιος και ο κύκλος...
Διαβάστε περισσότερα
Ο ρόλος του μύθου στο έργο του Πλάτωνα
Το πλατωνικό έργο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό μυθικών διηγήσεων. Η σχέση του μύθου με τον λόγο είναι αμφιλεγόμενη και συνεπώς ο ρόλος του στους πλατωνικούς διαλόγους είναι σε μεγάλο βαθμό...
Διαβάστε περισσότερα

από 6
Πήγαινε στη σελίδα