Προσωκρατικοί
Ο Σωκράτης καθόρισε την εποχή του. Καθόρισε επιπλέον τη δυτική σκέψη. Δεν είναι τυχαίο πως μιλάμε για τη φιλοσοφία πριν και μετά τον Σωκράτη. Όπως συνέβη με τη μορφή του Χριστού. Μετράμε τον χρόνο χωρίζοντας τον στα δύο: προ Χριστού (π.Χ.) και μετά Χριστό (μ.Χ.) Πράγματι. Η σκέψη του...
Διαβάστε περισσότερα
Σοφιστές
Βρισκόμαστε στην αρχαία Αθήνα, στον περίφημο 5ο αι π.Χ. Η δημοκρατία εφαρμόζεται στην πράξη. Γεγονός που δημιουργεί νέες ανάγκες. Όσοι συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες οφείλουν να μπορούν να υποστηρίξουν τις θέσεις στην Αγορά. Και το σπουδαιότερο: πρέπει να είναι πειστικοί. Δεν...
Διαβάστε περισσότερα
Χριστιανοί νεοπλατωνικοί σχολιαστές (Ηλίας, Δαβίδ, Στέφανος)
Βρισκόμαστε στον 6ο αιώνα μ.Χ. Χριστιανοί φιλόσοφοι ή δάσκαλοι φιλοσοφίας, όπως ο Στέφανος Αλεξανδρέας, υπομνηματίζουν έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Τι κάνουν; Υ-πο-μνη-μα-... Υπομνηματίζουν. Με άλλα λόγια σχολιάζουν, εξηγούν, αναλύουν τα κείμενα των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων. Και έτσι...
Διαβάστε περισσότερα

από 2
Πήγαινε στη σελίδα