Λάχης
Πλατωνικός απορητικός διάλογος, πιθανότατα πρώιμος, με θέμα τον ορισμό της ανδρείας
Διαβάστε περισσότερα
Λύσις
Σωκρατικός διάλογος που κατατάσσεται συνήθως στην πρώτη συγγραφική περίοδο του Πλάτωνα. Πραγματεύεται το αντικείμενο αγάπης, το αγαπητό (φίλον), έχει όμως επίσης υποστηριχθεί ότι πραγματεύεται την φιλία ή, κατ’ άλλους, τον...
Διαβάστε περισσότερα
Μενέξενος
Ο Μενέξενος (ή Επιτάφιος ηθικός) είναι Σωκρατικός διάλογος συντεθειμένος από τον Πλάτωνα κατά την πρώτη περίοδο της συγγραφικής του δραστηριότητας. Θέμα του είναι το είδος των επιδεικτικών ρητορικών λόγων και συγκεκριμένα του επιτάφιου...
Διαβάστε περισσότερα
Μένων
Ο Μένων ή ‘Περὶ ἀρετῆς, πειραστικὸς’ είναι ένας μεταβατικός διάλογος μεταξύ των πρώιμων έργων, των λεγόμενων σωκρατικών, και αυτών της μεσαίας συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα. Ο φιλόσοφος αρχικώς θίγειτο ζήτημα εάν η αρετή διδάσκεται ή όχι, όμως ως κύριος συγγραφικός σκοπός προβάλλει ο...
Διαβάστε περισσότερα
Μεταφράσεις πλατωνικών έργων στα αραβικά από τον 9ο αιώνα
Οι Άραβες του Μεσαίωνα θεωρούσαν τον Πλάτωνα (Aflāṭūn) «θεϊκό φιλόσοφο», όμως το έργο του δεν ήταν εξίσου γνωστό με του Αριστοτέλη ή των Νεοπλατωνικών και δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε ολοκληρωμένη μετάφραση διαλόγου του. Ο αραβικός κόσμος ήρθε σε επαφή με το έργο του Πλάτωνα κυρίως μέσω...
Διαβάστε περισσότερα
Μεταφράσεις πλατωνικών έργων στα συριακά
Στη διάρκεια του 4ου και 5ου αιώνα αναπτύσσεται στη Συρία ένα σημαντικό μεταφραστικό ρεύμα, το οποίο στοχεύει στην πρόσληψη της αρχαιοελληνικής φιλοσοφικής παιδείας εντός χριστιανικού πλαισίου. Παρότι ο βασικός χαρακτήρας αυτού του εγχειρήματος παρέμεινε αριστοτελικός, τα κείμενα του Πλάτωνα και η...
Διαβάστε περισσότερα
Νεοελληνικές μεταφράσεις του Πλάτωνα
Η συστηματική μετάφραση έργων του Πλάτωνα στα νέα ελληνικά αρχίζει στις αρχές του 20 αιώνα και συνεχίζεται με μεγάλο ζήλο μέχρι σήμερα. Λίγες ωστόσο από τις υπάρχουσες μεταφράσεις μπορούν να θεωρηθούν...
Διαβάστε περισσότερα
Νεότερες εκδόσεις του πλατωνικού έργου
Στοιχεία της κριτικής πρόσληψης και διάδοσης των πλατωνικών κειμένων κατά τους τελευταίους δύο αιώνες.
Διαβάστε περισσότερα
Νόθοι  Διάλογοι του Πλάτωνα
Ως νόθοι διάλογοι του Πλάτωνα χαρακτηρίστηκαν από την αρχαιότητα όσα κείμενα δεν θεωρούντο γνήσια πλατωνικά συγγράμματα. Ωστόσο, αγνοούμε ως σήμερα με ποια ακριβώς κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή, από ποιούς και πότε. Από τον 19ο αιώνα όμως και μετά, η αξιολόγηση αυτή έγινε, κυρίως, με γλωσσικά και...
Διαβάστε περισσότερα
Νόμοι
Διάλογος της ύστερης συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνος με πολιτικό και ηθικό προσανατολισμό.
Διαβάστε περισσότερα

από 5
Πήγαινε στη σελίδα