Επινομίς
Διάλογος, που έρχεται ως συνέχεια των Νόμων,με θέμα την παιδεία των ανώτατων αρχόντων,γνωστός και ως Φιλόσοφος ή Νυκτερινό Συμβούλιο.
Διαβάστε περισσότερα
Ευθύδημος
Μεταβατικός διάλογος ανάμεσα στην πρώιμη και τη μέση συγγραφική περίοδο του Πλάτωνα με θέμα την αναζήτηση της ευδαιμονίας, αλλά και την αντιπαράθεση σωκρατικής και εριστικής...
Διαβάστε περισσότερα
Ευθύφρων
Σωκρατικός διάλογος του Πλάτωνα, που θεωρείται γενικά πρώιμος, με θέμα τον ορισμό της οσιότητας
Διαβάστε περισσότερα
Θεαίτητος
Διάλογος της λεγομενης μέση (ή ώριμης) συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα με θέμα τη γνώση.
Διαβάστε περισσότερα
Ιππίας Ελάσσων
Πρώιμος σωκρατικός διάλογος του Πλάτωνα με θέμα τον ψευδή και τον καλό (αγαθό) άνθρωπο.
Διαβάστε περισσότερα
Ιππίας Μείζων
Σωκρατικός διάλογος του Πλάτωνα με θέμα τον ορισμό του όμορφου.Θεωρείται πρώιμος, αλλά η αυθεντικότητά του αμφισβητείται.
Διαβάστε περισσότερα
Ίων
Διάλογος της λεγόμενης πρώιμης (ή σωκρατικής) συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα με θέμα τη σχέση ποίησης και γνώσης.
Διαβάστε περισσότερα
Κρατύλος
Σωκρατικός διάλογος του Πλάτωνα με θέμα τη φύση της γλώσσας και την ορθότητα των ονομάτων. Θεωρείται γενικά ότι ανήκει στην πρώτη μεταβατική ή τη μέση περίοδο του πλατωνικού...
Διαβάστε περισσότερα
Κριτίας
Ημιτελής διάλογος του Πλάτωνα, που συνεχίζει τον Τίμαιο και τον μύθο της Ατλαντίδας.
Διαβάστε περισσότερα
Κρίτων
Πρώιμος σωκρατικός διάλογος του Πλάτωνα με βασικά θέματα τη δικαιοσύνη και τη σπουδαιότητα της υπακοής στους νόμους, όπως αυτά αναδεικνύονται από την άρνηση του Σωκράτη να δραπετεύσει από τη...
Διαβάστε περισσότερα

από 5
Πήγαινε στη σελίδα