Η νεοπλατωνική σχολή των Αθηνών
Σχολή πλατωνικής φιλοσοφίας που ιδρύθηκε στην Αθήνα στα τέλη του τέταρτου ή τις αρχές του πέμπτου μεταχριστιανικού αιώνα και διατηρήθηκε με συνεχή διαδοχή έως το...
Διαβάστε περισσότερα
Η οργάνωση της πλατωνικής Ακαδημίας: εκδοτικές διαδικασίες
Ποια ήταν η διαδικασία έκδοσης ενός κειμένου κατά την εποχή του Πλάτωνα, ποιος ήταν ο αποδέκτης αυτής της διαδικασίας και κατά πόσον αντιπροσωπεύει μια κοινή πρακτική στα χρόνια...
Διαβάστε περισσότερα
Η παιδεία στην κλασική Αθήνα
Παιδεία για τους Αθηναίους της κλασικής εποχής ήταν η ηθική διαπαιδαγώγηση των ελεύθερων νέων, η εκγύμναση του σώματος, η μουσική κατάρτιση και η εξασφάλιση βασικών γραμματικών γνώσεων. Οι πολύ εύπορες οικογένειες είχαν επιπλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν στα τέκνα τους, εάν το επιθυμούσαν,...
Διαβάστε περισσότερα
Η πολιτική ζωή στην κλασική Αθήνα
Στην κλασική Αθήνα όλοι σχεδόν οι τομείς της δημόσια και ιδιωτικής ζωής σχετίζονταν με την πολιτική. Οι δημοκρατικοί θεσμοί παρενέβαιναν στις οικονομικές και οικογενειακές υποθέσεις. Η θρησκεία και οι τέχνες είχαν έντονα πολιτικές διαστάσεις. Στην αγορά και τους άλλους δημόσιους χώρους, οι Αθηναίοι...
Διαβάστε περισσότερα
Ίδρυση Πλατωνικής Ακαδημίας στη Φλωρεντία από τους Μεδίκους
Συχνά γίνεται λόγος για την Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας, την οποία ίδρυσαν οι Μέδικοι στο β’ μισό του 15ου αιώνα και τη διεύθυνση της οποίας ανέθεσαν στον Μαρσίλιο Φιτσίνο (1433-1499). Η Ακαδημία αυτή δεν υπήρξε ένα θεσμοποιημένο ίδρυμα, αλλά αποτελείτο από έναn κύκλο ανθρώπων γύρω από...
Διαβάστε περισσότερα
Ιστορικά γεγονότα της περιόδου 428/7-348/7 (ή 431-338)
Ο Πλάτων γεννήθηκε (σύμφωνα με την κρατούσα άποψη) τρία περίπου χρόνια μετά την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου και πέθανε εννέα χρόνια πριν τη μάχη της Χαιρώνειας. Μέσα στον αιώνα αυτό η Αθήνα και ολόκληρος ο ελληνικός κόσμος συγκλονίστηκαν από μεγάλες μάχες και βίωσαν καθοριστικές πολιτικές...
Διαβάστε περισσότερα
Ιταλική Αναγέννηση και Πλατωνισμός
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιταλικής Αναγέννησης (14ος-16ος αι.) είναι η επάνοδος του πλατωνισμού στο διανοητικό προσκήνιο του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού, ύστερα από αιώνες. Η πλατωνική φιλοσοφία βρίσκεται στη βάση των σπουδαιότερων συμβολών της ιταλικής Αναγέννησης,...
Διαβάστε περισσότερα
Πολιτικοί θεσμοί στην κλασική Αθήνα
H αθηναϊκή δημοκρατία λειτούργησε στην ολοκληρωμένη της μορφή από την εποχή των μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη το 507 π.Χ. έως την αποφασιστική παρέμβαση των Μακεδόνων στα εσωτερικά της πόλης με το τέλος του λεγόμενου Λαμιακού Πολέμου το 322 π.Χ. Το πολίτευμα ονομάστηκε δημοκρατία επειδή την εξουσία...
Διαβάστε περισσότερα
Το νεοπλατωνικό πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούσαν οι νεοπλατωνικές σχολές στην Αθήνα και την Αλεξάνδρεια κατά τον 5ο και 6ο αιώνα, σύμφωνα με τη σχολαστική κανονικοποίηση των πλατωνικών διαλόγων από τον...
Διαβάστε περισσότερα
Το συμπόσιο
Το συμπόσιον ως βασικός τρόπος διασκέδασης και κοινωνικής συναναστροφής των πλουσίων Ελλήνων θεσμοθετήθηκε κατά τον έβδομο αιώνα και διατηρήθηκε έως την ύστερη αρχαιότητα. Ήταν ένας αριστοκρατικός θεσμός με σχετικά σταθερή δομή: τόσο η διάταξη του χώρου, όσο και η ακολουθούμενη εθιμοτυπία ήταν, σε...
Διαβάστε περισσότερα

από 3
Πήγαινε στη σελίδα