Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση
Η χειρόγραφη παράδοση των έργων του Πλάτωνα (ή έργων που αποδίδονται εσφαλμένα στον Πλάτωνα) και των εξηγητών του Πλάτωνα στο Βυζάντιο: περιγραφή των βασικών...
Διαβάστε περισσότερα
Αποδημία φιλοσόφων και παρακμή της σχολής των Αθηνών (529 μ.Χ.)
Η απαγόρευση της διδασκαλίας της φιλοσοφίας στην Αθήνα με διάταγμα του Ιουστινιανού το 529 μ.Χ., σύμφωνα με τη μαρτυρία του χρονογράφου Ιωάννη Μαλάλα, και η αυτοεξορία των νεοπλατωνικών φιλοσόφων στην αυλή του βασιλιά των Περσών Χοσρόη Β΄, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιστορικού Αγαθία. Τα δύο...
Διαβάστε περισσότερα
Αριστοτελισμός και Πλατωνισμός στο ύστερο Βυζάντιο
Το ζήτημα της αντιθετικής σχέσης Πλάτωνα και Αριστοτέλη και της πρωτοκαθεδρίας του ενός τέθηκε ξανά από τους Βυζαντινούς στοχαστές τον 14ο αιώνα, διακόπτοντας μια μακρά παράδοση αποδοχής της νεοπλατωνικής αντίληψης περί συμφωνίας των δύο...
Διαβάστε περισσότερα
Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα
Στη βυζαντινή περίοδο (7ος-15ος αι.) τα πλατωνικά και νεοπλατωνικά κείμενα διαβάζονται αρκετά, επηρεάζουν σε πολλά σημεία τη φιλοσοφική και, λιγότερο, τη θεολογική σκέψη και σχολιάζονται, όχι συστηματικά ή...
Διαβάστε περισσότερα
Γυμνάσια και πνευματική ζωή
Τα γυμνάσια στην κλασική αρχαιότητα ήταν τόποι άθλησης των νέων και των ανδρών. Η μαζική και συστηματική προσέλευση τα κατέστησε επίσης τόπους κοινωνικής συναναστροφής. Στην Αθήνα, τα τρία μεγάλα γυμνάσια, του Κυνοσάργους, της Ακαδημίας και του Λυκείου εξελίχθηκαν σε κέντρα παιδείας και φιλοσοφικών...
Διαβάστε περισσότερα
Η Ακαδημία του Πλάτωνα  (δομή και οργάνωση)
Η Ακαδημία που ίδρυσε ο Πλάτων στην Αθήνα, σύμφωνα με τις λογοτεχνικές πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα, αναδεικνύεται ως το πρώτο οργανωμένο πνευματικό κέντρο της ανθρωπότητας σε πανεπιστημιακό...
Διαβάστε περισσότερα
Η αντιπαράθεση χριστιανών  πλατωνικών κατά τον 2ο -4ο αι.
Η αντιπαράθεση χριστιανών πλατωνικών αποτελεί έναν περίπλοκο ιστορικό, φιλοσοφικό και θεολογικό διάλογο, συνήθως τεταμένο, ανάμεσα σε χριστιανούς θεολόγους και Έλληνες φιλοσόφους, με κύριους πρωταγωνιστές τον Ιουστίνο, τον Κέλσο, τον Ωριγένη, τον Πορφύριο και τον...
Διαβάστε περισσότερα
Η δίκη του Σωκράτη
To 399 π.Χ. ο Σωκράτης καταδικάζεται σε θάνατο για ασέβεια και διαφθορά των νέων. Η δίκη του καταγράφεται ως μια μελανή σελίδα της δημοκρατίας, αφού σημαίνει την εκτέλεση ενός φιλοσόφου, όχι για τις πράξεις αλλά για τις ιδέες...
Διαβάστε περισσότερα
Η κοινωνία στην κλασική Αθήνα
Στην κλασική Αθήνα κατοικούσαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής ήταν διαιρεμένοι σε διακριτές ομάδες, καθεμιά με τα δικά της πολιτικά, κοινωνικά και επαγγελματικά δικαιώματα και τις δικές της...
Διαβάστε περισσότερα
Η νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας
Νεοπλατωνική σχολή φιλοσοφίας που ήταν ενεργή περίπου από τα μέσα του 5ου αι. έως και τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ. και στην οποία διδάσκονταν κυρίως τα έργα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα τόσο σε εθνικούς όσο και σε χριστιανούς...
Διαβάστε περισσότερα

από 3
Πήγαινε στη σελίδα