Αποδημία φιλοσόφων και παρακμή της σχολής των Αθηνών (529 μ.Χ.)
Η απαγόρευση της διδασκαλίας της φιλοσοφίας στην Αθήνα με διάταγμα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Ιουστινιανού, το 529 μ.Χ., και η αυτοεξορία των νεοπλατωνικών φιλοσόφων στην αυλή του Πέρση βασιλιά Χοσρόη Β΄, σήμαναν το τέλος της πλατωνικής σχολής των Αθηνών που γνώρισε ακμή κατά τον 5ο-6ο αιώνα...
Διαβάστε περισσότερα
Αριστοτελισμός και Πλατωνισμός στο ύστερο Βυζάντιο
Για πολλούς αιώνες οι στοχαστές αποδέχονταν ότι η φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη συμφωνούσαν σε πολλά σημεία, όταν τον 14ο αιώνα οι Βυζαντινοί ξαναέθεσαν το ζήτημα της αντίθεσης των δύο φιλοσόφων και τη διαμάχη ποιος είναι...
Διαβάστε περισσότερα
Γυμνάσια και πνευματική ζωή
Τα γυμνάσια στην κλασική αρχαιότητα ήταν τόποι άθλησης των νέων και των ανδρών. Η μαζική και συστηματική προσέλευση τα κατέστησε επίσης τόπους κοινωνικής συναναστροφής. Στην Αθήνα, τα τρία μεγάλα γυμνάσια, του Κυνοσάργους, της Ακαδημίας και του Λυκείου εξελίχθηκαν σε κέντρα παιδείας και φιλοσοφικών...
Διαβάστε περισσότερα
Η Ακαδημία του Πλάτωνα (δομή και οργάνωση)
Η Ακαδημία που ίδρυσε ο Πλάτων στην Αθήνα το 387 π.Χ. θεωρείται το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου. Η θέση της Ακαδημίας τοποθετείται σύμφωνα με τις γραπτές πηγές έξω από τα τείχη, στα δυτικά του Διπύλου, δίπλα στον ποταμό Κηφισό και κοντά στο λόφο του Ίππιου...
Διαβάστε περισσότερα
Η αντιπαράθεση Χριστιανών Πλατωνικών κατά τον 2ο-4ο αιώνα
Η αντιπαράθεση Χριστιανών φιλοσόφων και Ελλήνων φιλοσόφων είναι ζήτημα θεολογικό, φιλοσοφικό, ιστορικό. Περιγράφεται σε τέσσερις φάσεις με τους εξής εκπροσώπους: Ιουστίνο, Κέλσο και Ωριγένη, Πορφύριο,...
Διαβάστε περισσότερα
Η δίκη του Σωκράτη
To 399 π.Χ. ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο για ασέβεια και διαφθορά των νέων.
Διαβάστε περισσότερα
Η κοινωνία  στην κλασική Αθήνα
Στην κλασική Αθήνα κατοικούσαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής ήταν διαιρεμένοι σε διακριτές ομάδες, καθεμιά με τα δικά της πολιτικά, κοινωνικά και επαγγελματικά δικαιώματα και τις δικές της...
Διαβάστε περισσότερα
Η νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας
Νεοπλατωνική σχολή φιλοσοφίας από τα μέσα του 5ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 7ου αιώνα μ.Χ. Εκεί διδάσκονταν κυρίως τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη σε μαθητές Χριστιανούς και Εθνικούς (=Έλληνες που πίστευαν στο αρχαίο...
Διαβάστε περισσότερα
Η νεοπλατωνική σχολή των Αθηνών
Σχολή πλατωνικής φιλοσοφίας που ιδρύθηκε στην Αθήνα, τέλος 4ου ή αρχή 5ου αιώνα μ.Χ., και λειτουργούσε συνεχώς μέχρι το 529 μ.Χ.
Διαβάστε περισσότερα

από 3
Πήγαινε στη σελίδα