Νεοπλατωνικός φιλόσοφος του α΄ μισού του 6ου αιώνα μ.Χ. Έγραψε Υπομνήματα στα έργα του Αριστοτέλη με σκοπό να δείξει τα κοινά σημεία της πλατωνικής με την αριστοτελική φιλοσοφία και την αρμονία του αρχαίου ελληνικού στοχασμού. Στο έργο του επαινείται η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και θρησκεία.

Βίος και συγγραφικά έργα

Ο Σιμπλίκιος (περίπου 480-550 μ.Χ.) από την Κιλικία της Μ.Ασίας φοίτησε κοντά στον φιλόσοφο Αμμώνιο Ερμείου στην Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια στον Δαμάσκιο στην Αθήνα. Με το διάταγμα του Ιουστινιανού το 529 μ.Χ. απαγορεύτηκε η διδασκαλία της φιλοσοφίας και έκλεισε η Σχολή των Αθηνών (βλ. Αποδημία φιλοσόφων και παρακμή της σχολής των Αθηνών). Τότε, ο Σιμπλίκιος μαζί με άλλους επτά φιλοσόφους κατέφυγε στον Πέρση βασιλιά Χοσρόη Β΄ με σκοπό να γλιτώσει από τους χριστιανούς και να πραγματοποιήσει το πλατωνικό ιδεώδες, μια πολιτεία με φιλοσόφους-βασιλείς. Δυστυχώς ο Σιμπλίκιος γρήγορα απογοητεύθηκε από τους Πέρσες και επέστρεψε στην πατρίδα του χωρίς να υποχρεωθεί να γίνει χριστιανός. Έγραψε Υπομνήματα στον Επίκτητο και στα έργα του Αριστοτέλη, Κατηγορίες, Φυσική ακρόαση, Περί ουρανού. Τα περισσότερα γράφτηκαν μετά την επιστροφή του από την Περσία.

Βασικά χαρακτηριστικά και σκοπός του εξηγητικού έργου του

Τα Υπομνήματα που έγραψε ο Σιμπλίκιος στα έργα του Αριστοτέλη προορίζονταν για μελέτη και όχι για διδασκαλία, όπως τα Υπομνήματα άλλων φιλοσόφων. Βασική επιρροή του ήταν τα Υπομνήματα του Αλέξανδρου Αφροδισιέως (2ος αιώνας μ.Χ.). Κάθε Υπόμνημα περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από το αριστοτελικό έργο και ακολουθεί το εξηγητικό κείμενο. Ο Σιμπλίκιος διακόπτει συχνά αυτή την εναλλαγή κάνοντας «παρεκβάσεις» με τις δικές του φιλοσοφικές απόψεις με σκοπό να δείξει τη συμφωνία του Αριστοτέλη με τον Πλάτωνα. Αυτό το έκανε επηρεασμένος από τον δάσκαλό του Αμμώνιο για να ανατρέψει τις κατηγορίες των χριστιανών ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι γεμάτη αντιφάσεις. Επίσης, έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον με τον Αμμώνιο για τη φυσική του Αριστοτέλη ως θεολογική φυσική: το «πρώτον κινούν ακίνητον», δηλαδή ο θεός, ταυτίζεται με τον νου. Έμμεσα κάνει κριτική στην ερμηνεία του Πρόκλου για την αριστοτελική φυσική.

Ο Σιμπλίκιος έλαβε σοβαρά υπόψη το νεοπλατωνικό σύστημα, κυρίως τον Δαμάσκιο και τα Χαλδαϊκά Λόγια. Στο Υπόμνημά του στις Κατηγορίες αναφέρεται πολλές φορές στην ερμηνεία του Ιάμβλιχου σε αντιπαράθεση με την ερμηνεία του Πλωτίνου. Τα Υπομνήματα του Σιμπλίκιου κλείνουν με προσευχές.

Ιππίας Μείζων

Ιππίας Μείζων

Διάλογος του Πλάτωνα με θέμα τον ορισμό του όμορφου. Δεν...

Χριστιανισμός και μεσοπλατωνισμός

Χριστιανισμός και μεσοπλατωνισμός

Η γένεση της χριστιανικής φιλοσοφίας επηρεάζεται από τον...

Ισοκράτης και Πλάτων

Ισοκράτης και Πλάτων

Σπουδαίος ρήτορας της Αθήνας του 4ου αιώνα, πρωταγωνίστησε...

Θωμάς Ακινάτης

Θωμάς Ακινάτης

Ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους του Μεσαίωνα (13ος...